πετα-ημερίδα-στη-λάρισα-για-τη-χρηματο-231130
ΔΗΜΟΙ | 12.02.2014 | 13:10

ΠΕΤΑ: Ημερίδα στη Λάρισα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ΟΤΑ

Ημερίδα με θέμα  «Ενημέρωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την χρηματοδότηση Έργων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π.& Δανείων» οργανώνουν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη, σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας (Τέρμα Τυχερού, Λάρισα).

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε, Αναπτυξιακή Εταιρία της Αυτοδιοίκησης παρακινούμενοι από τους κοινούς καταστατικούς σκοπούς, που είναι η υποστήριξη των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας την διαπιστωμένη ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη, αποφάσισαν να συνεργασθούν προκειμένου να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν επενδυτικές προτάσεις των Ο.Τ.Α. με σκοπό την υλοποίηση Προγράμματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων ΟΤΑ για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Πρώτο βήμα στην υλοποίηση του Προγράμματος είναι η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αρχή γίνεται από την Θεσσαλία, ενώ η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη).