Πάτρα: Έξι οι «μνηστήρες» για το εργοστάσιο σκουπιδιών μέσω ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής φακέλων συμμετοχής στην α΄ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας». Στην αρμόδια Επιτροπή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή έξι σχήματα κοινοπραξιών.

Πρόκειται για τις κοινοπραξίες:

1. Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT- ENVITEC A.E.

2. Ένωση Νομικών Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.- ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.

3. Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

4. Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

5. Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

6. ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

 

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και του έργου
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, το Μάιο του 2013, θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής. Τον Ιούνιο του 2013, η αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε διάλογο με εκείνους από τους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. Τον Αύγουστο του 2013, θα γίνει η επιλογή της λύσης ή των λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αναθέτουσας Αρχής και θα γίνει κλήση των υποψηφίων να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους. Το Σεπτέμβριο του 2013, θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την αναθέτουσα Αρχή και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, προσφοράς.

Το Δεκέμβριο του 2013, θα γίνει η σύνταξη των συμβατικών κειμένων και θα υπογραφή η σύμβαση. Τον Απρίλιο του 2014, θα υλοποιηθούν οι μελέτες. Το Δεκέμβριο του 2015, θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του έργου και τον Ιανουάριο του 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία του έργου.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΣΔΙΤ


Αφήστε μια απάντηση