Πατούλης σε Ξάνθο: Να σταματήσουν οι διαδικασίες συγκρότησης ΤΟ.Μ.Υ

Να σταματήσουν οι διαδικασίες συγκρότησης των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης καλεί στην επιστολή του, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να απαντήσει για ποιο λόγο ένα ψηφισθέν άρθρο επανέρχεται εκ νέου για ψήφιση σε άλλο Νομοσχέδιο. «Εξηγείστε μας κ. Υπουργέ, εφόσον σχεδιάζατε να το προτείνετε σε ξεχωριστό Νομοσχέδιο, γιατί το καταθέσατε και το ψηφίσατε με τροπολογία εν μια νυκτί χωρίς διαβούλευση» σημειώνει ο Γ. Πατούλης.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε πρωτίστως να ερωτηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την οποία ζητάτε τη συνδρομή της, με σχετικές επιστολές που έχουν αποστείλει οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και οι οποίοι ζητούν από τους Δήμους την εξεύρεση κατάλληλου χώρου – κτιρίου για τη στέγαση Τοπικού Ιατρείου στο πλαίσιο δημιουργίας των ΤΟ.Μ.Υ» και προσθέτει:

«Μας προκαλεί επίσης έκπληξη το γεγονός ότι ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα χρόνια προβλήματα που σας τα έχουμε επισημάνει πολλάκις και αφορούν στις Δομές Υγείας της Χώρας, με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων τα οποία υπολειτουργούν ειδικά σε απομακρυσμένους Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους, έρχεστε τώρα να φτιάξετε μια επιπλέον δομή».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, δεν είναι αντίθετη στη διαδικασία ανασυγκρότησης -μεταρρύθμισης της Υγείας και ειδικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ωστόσο θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, για ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο που αφορά στην αντιμετώπιση της Υγείας των Πολιτών, να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

— Να μην προχωρήσει καμία διαδικασία εάν πρώτα δεν υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών Υγείας, ο οποίος θα αμβλύνει τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον πολυκερματισμό και την έλλειψη συντονισμού των δομών αυτών.

— Να ληφθούν θεσμικά υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας

Τέλος ο Γ. Πατούλης ζητεί, με δεδομένο πως το σχετικό Νομοσχέδιο αφορά άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω του διαστήματος των εορτών του Πάσχα, να δοθεί παράταση της διαβούλευσης έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Γ. Πατουλή

Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, με την τροπολογία (Αρ. Τροπ.: 977/ που ψηφίστηκε στις 15-3-17, Ν. 4461 ΦΕΚ 38/28-03-2017) που εσείς καταθέσατε στη Βουλή και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο «Με τ α ρ ρ ύ θ μισ η τ η ς Διοικ η τικ ή ς Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και π ο λ ύ π λ ο κ ω ν ν ο σ η μ ά τ ω ν , τ ρ ο π ο π οίη σ η σ υ ν τ α ξιο δ ο τικ ώ ν ρ υ θ μίσ ε ω ν τ ο υ Ν . 4 3 8 7 / 2 0 1 6 κ α ι ά λ λ ε ς δια τ ά ξ εις » , στο Άρθρο 106, παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/yyka/?p=2050 αναρτήθηκε προς διαβούλευση σχετικό Νομοσχέδιο για την: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», όπου στο άρθρο 4 του παραπάνω Ν/Σ, συστήνονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.). Δηλαδή ήδη ψηφισθέν άρθρο επανέρχεται εκ νέου για ψήφιση σε άλλο Νομοσχέδιο.

Επιπλέον εξηγείστε μας κ. Υπουργέ, εφόσον σχεδιάζατε να το προτείνετε σε ξεχωριστό Νομοσχέδιο, γιατί το καταθέσατε και το ψηφίσατε με τροπολογία εν μια νυκτί χωρίς διαβούλευση. Στο αναρτηθέν προς διαβούλευση Νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», από τα πρώτα κιόλας άρθρα, διαφαίνεται ότι αγνοήσατε αφενός μεν την πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού για την διοικητική μεταφορά στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση των δομών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, περιλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας (πλήν του υγειονομικού προσωπικού τους) αλλά και τις υφιστάμενες δομές πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν στους Δήμους (Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ, Υγείας κ.α.) Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε πρωτίστως να ερωτηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την οποία ζητάτε τη συνδρομή της, με σχετικές επιστολές που έχουν αποστείλει οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και οι οποίοι ζητούν από τους Δήμους την εξεύρεση κατάλληλου χώρου – κτιρίου για τη στέγαση Τοπικού Ιατρείου στο πλαίσιο δημιουργίας των Τ.ΟΜ.Υ.

Μας προκαλεί επίσης έκπληξη το γεγονός ότι ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα χρόνια προβλήματα που σας τα έχουμε επισημάνει πολλάκις και αφορούν στις Δομές Υγείας της Χώρας, με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων τα οποία υπολειτουργούν ειδικά σε απομακρυσμένους Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους, έρχεστε τώρα να φτιάξετε μια επιπλέον δομή.

Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα εκληφθούν ως πρόκληση από τους Πολίτες της χώρας μας, όταν από τη μία δεν διασφαλίζετε την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων δομών και από την άλλη σχεδιάζετε τη δημιουργία νέων.

Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, δεν είμαστε αντίθετοι στη διαδικασία ανασυγκρότησης-μεταρρύθμισης της Υγείας και ειδικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θέση που αποτελεί πάγιο αίτημα και πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας η οποία αποτυπώνεται διαχρονικά στις Αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Συνεδρίων της.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε σκόπιμο, για ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο που αφορά την αντιμετώπιση της Υγείας των Πολιτών μας και αν πραγματικά επιθυμείτε ως Κυβέρνηση την Μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ., να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη τα παρακάτω:

1. Να μην προχωρήσει καμία διαδικασία από πλευράς του Υπουργείου σας, σύστασης νέων Δομών Υγείας σε Τοπικό Επίπεδο εάν πρώτα δεν υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Π.Φ.Υ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών Υγείας, ο οποίος θα αμβλύνει τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον πολυκερματισμό και την έλλειψη συντονισμού των δομών αυτών.

2. Να ληφθούν θεσμικά υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας που εκπονείται από το Υπουργείο σας, μέσω της εκπροσώπησής μας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Ομάδα που επεξεργάζεται τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

3. Δεδομένου ότι το σχετικό Νομοσχέδιο αφορά άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω του διαστήματος των εορτών του Πάσχα, ζητούμε την παράταση της διαβούλευσης έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Με εκτίμηση, Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ, ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ΤΟΜΥ, ΞΑΝΘΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!