Γ.Πατούλης: Οι ευθύνες στον Καραμέρο για την κωλυσιεργία των έργων στο Μαρούσι – Τι αναφέρει σε επιστολή του στη Δούρου  

Επιστολή στην Ρένα Δούρου, από την οποία ζητεί να προωθηθούν από την Περιφέρεια Αττικής άμεσα οι λύσεις στα ζητήµατα ευθύνης της που αφορούν τον ∆ήµο Αµαρουσίου, απέστειλε ο δήμαρχος της πόλης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιµη κυρία ∆ούρου,

Το τελευταίο διάστηµα η αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης µε την Περιφέρεια Αττικής και την κεντρική εξουσία για µια σειρά από ζητήµατα όπως:

  1. Η προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να «καπελώσει» τους ∆ήµους και να αναλάβει για λογαριασµό της τη διαχείριση των κονδυλίων του Επισιτιστικού Προγράµµατος.
  2. Οι προκλητικές και υβριστικές αναφορές του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τοµέα κ. Καραµέρου, σε βάρος εκλεγµένων ∆ηµάρχων.
  3. Η προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να επιβάλλει το δικό της µοντέλο διαχείρισης απορριµµάτων χωρίς να λάβει υπόψη ότι οι ∆ήµοι πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο για το πώς θα διαχειριστούν τα απορρίµµατά τους.
  4. Η απόφαση της Περιφέρειας να διαθέσει σε αµφιβόλου ποιότητας επενδυτικά προϊόντα τα χρήµατα της που ανήκουν στους ∆ήµους.

Με δεδοµένο το έλλειµµα συνεργασίας µε τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τοµέα Αττικής Γιώργο Καραµέρο, θέλουµε να σας επισηµάνουµε τα παρακάτω θέµατα που αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στον ∆ήµο Αµαρουσίου, για τα οποία ζητούµε άµεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες:

– Άµεσα να εγκριθούν από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας και του ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου» που νοµικά αβάσιµα και αναιτιολόγητα αποσύρθηκε από τη 13η Συνεδρίαση µε ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τοµέα Αττικής Γιώργου Καραµέρου.

Αυτή τη στιγµή, και ενώ έχουν γίνει από µέρους του ∆ήµου Αµαρουσίου όλες οι απαραίτητες ενέργειες, µε ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη µπλοκάρεται η εκτέλεση του έργου µε κίνδυνο η χρονοτριβή αυτή να αφήσει και τον ερχόµενο χειµώνα αντιπληµµυρικά αθωράκιστους τους κατοίκους της περιοχής.

– Άµεσα να ενταχθεί σε εργολαβία η αντιστήριξη των πρανών των ρεµάτων του ∆ήµου µας. Σε συνέχεια των επανειληµµένων έγγραφων κρούσεων του ∆ήµου µας προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπου τους εφιστούµε την προσοχή για την άµεση αντιστήριξη των πρανών των ρεµάτων µας και ειδικότερα στο ρέµα Αµαρουσίου Χαλανδρίου, µε το υπ’ αριθµ. ∆10/26231/234-2015 ανεύθυνα και αόριστα η Περιφέρεια απαντά ότι θα εξεταστεί σε µελλοντική εργολαβία.

Εάν τον επόµενο χειµώνα επαναληφθούν τα θλιβερά φαινόµενα όπως σε προηγούµενες πληµµύρες, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρουν η Περιφέρεια Αττικής και οι πολιτικοί της προϊστάµενοι.

– Άµεσα, βάσει των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας, να καθαριστούν τα διαζώµατα επί της λεωφόρου Κηφισίας, που εµφανίζουν απαράδεκτη εικόνα και αποτελούν εστίες µόλυνσης για τη δηµόσια Υγεία.

– Άµεσα να ανατεθεί σε εργολαβία και το κλάδεµα των δέντρων στις νησίδες, που, επίσης, εντάσσεται στις υποχρεώσεις της Περιφέρειας.

Να υπενθυµίσουµε στην Περιφέρεια Αττικής ότι αρµοδιότητά της είναι να χρηµατοδοτεί έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µας.

Ευθύνη και αρµοδιότητά της Περιφέρειας Αττικής είναι να χρηµατοδοτεί τις ώριµες µελέτες των δήµων και όχι να επενδύει σε «ρέπος» τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ που κρατά αδιάθετα στα ταµεία της, την ώρα που οι ∆ήµοι της Αττικής αναζητούν εναγωνίως πόρους για τη χρηµατοδότηση απαραίτητων έργων.

Καλούµε την Περιφέρεια να αναλάβει άµεσα τις ευθύνες της, και να προωθήσει λύσεις στα παραπάνω ζητήµατα. Με πράξεις και όχι µε λόγια να δείξει σεβασµό στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση