Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου Δράμας

Ημερίδα για την ενημέρωση των «εργαστηρίων, καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του», καθώς και για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου Δράμας με τίτλο: «Διαβούλευση για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου Δράμας ενόψει του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020», πραγματοποίησε ο Δήμος Δράμας το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Στο 1ο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν:
• Τα εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του.
• Η τοπογραφική αποτύπωση του ιστορικού κέντρου Δ. Δράμας.
• Η στερέωση-Αποκατάσταση του Ανατολικού Τείχους Οχύρωσης Δράμας.
• Η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στην ευρύτερη περιοχή του Βυζαντινού Τείχους.

Στο 2ο μέρος της ημερίδας έγινε παρουσίαση Μελετών – Ερευνών του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Δ. Δράμας και συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:
• Το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δήμο Δράμας.
• Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του περιαστικού άλσους Δημοτικού (Εθνικού) Σταδίου –Νοσοκομείου και της νότιας περιοχής της Αγ. Βαρβάρας – ξερoχειμάρρου Καλλιφύτου στην περιοχή παρέμβασης ΟΣΑΑ.
• Η βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων ανοικτών χώρων της περιοχής ανάμεσα στις πηγές Αγίας Βαρβάρας και τον Δημοτικό Κήπο Δράμας.
• Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινού Χώρου Δήμου Δράμας.
• Η Μελέτη Λιβαδοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας.
• Η Καταγραφή και μελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Νομού Δράμας και η εισαγωγή τους στους χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας.
• Η Καταγραφή και επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των φυσικών υδάτινων πόρων καθώς και των μετεωρολογικών συνθηκών του Δήμου Δράμας.
• Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Δράμας.

Την ημερίδα έκλεισε ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης όπου παρουσίασε τις προτάσεις του Δήμου Δράμας για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.Σκοπός των προτάσεων είναι η συγκρότηση ενός Δήμου, ο οποίος με τη λειτουργία του θα διασφαλίζει και θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την κοινωνική συνοχή, την αναβάθμιση της ζωής και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

Οι προτάσεις ανά θεματική κατηγορία είναι:

Έργα Αναπλάσεων:
• Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων ανοιχτών χώρων περιοχής μεταξύ Αγίας Βαρβάρας και Δημοτικού Κήπου
• Ανάπλαση οδού 19ης Μαίου
• Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου
• Ανάπλαση Κέντρου πόλης (Πλατεία Ελευθερίας –Δημοτικός Κήπος- Αγίας Βαρβάρας).

Έργα Οδοποιίας :
• Ανακατασκευή οδού Πατριάρχου Διονυσίου( από Ξενοδοχείο Ξενία έως Ταξιαρχία)
• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων
• Ανακατασκευή Λεωφόρου Στρατού και οδού Κων/νου Παλαιολόγου
• Οδικές συνδέσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλλίφυτος – Μακρυπλάγι, Μαυρόβατος – Κουδούνια, Χωριστή – Μικροχώρι

Έργα Πολιτισμού
• Επισκευή και αποκατάσταση Τεμένους πλατείας Δικαστηρίων
• Αποκατάσταση – αξιοποίηση Καπνομάγαζου επί της οδού Περδίκα
• Συντήρηση – αξιοποίηση κτιρίου επί της οδού Κουντουρίωτου (παλιά Ασφάλεια)
• Ενίσχυση δράσεων Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
• Ενίσχυση δράσεων Ονειρούπολης
• Ενίσχυση πολιτιστικών δρωμένων

Πολεοδομικός Σχεδιασμός
• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
• Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων
• Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής – Πράξεων αναλογισμού

Διάφορα
• Έργα και προμήθειες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα δημοτικά κτίρια και τον Φωτισμό οδών Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων.
• Σύνδεση Δημοτικών κτηρίων (Δημαρχείο, ΚΗΦΗ, Ωδείο Κραχτίδη κλπ.) με Φ.Α.
• Αναβάθμιση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικό Στάδιο κλπ)
• Αναβάθμιση – συντήρηση σχολικών κτηρίων
• Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
• Αναβάθμιση – επέκταση πληροφοριακών συστημάτων Δ. Δράμας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ).
• Τουριστική αξιοποίηση υφισταμένων κτηριακών υποδομών (π.χ. Ελατία).
• Αναβάθμιση – Ανάδειξη περιβαλλοντικού και κοινωνικού λόφου Κορυλόβου.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής (cross-border), διακρατικής (transnational) και διαπεριφερειακής (interregional) συνεργασίας κυρίως στους τομείς προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
Έργα Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ανά θεματική κατηγορία

Έργα Ύδρευσης:
• Διερεύνηση εναλλακτικών σημείων υδροδότησης της Δράμας- Ενίσχυση υφισταμένου εξωτερικού Υδραγωγείου.
• Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δράμας – Ζώνη 2.
• Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δράμας – Ζώνη 3.
• Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (Χωριστή,Ταξιαρχών κλπ).
• Σύνδεση παροχών με το δίκτυο διανομής ύδρευσης Δράμας.

Έργα Αποχέτευσης:
• Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δράμας (ηλιακή ξήρανση ιλύος)
• Σύνδεση Τοπικών Κοινοτήτων Μαυροβάτου και Μικροχωρίου με Βιολογικό Καθαρισμό.
• Έργα αποχέτευσης σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Καλλίφυτος, Κουδούνια,Ταξιάρχης, Μεταμόρφωση Σωτήρος κλπ).
• Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων – αντιπλημμυρικά έργα στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
• Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος.
Διάφορα
• Δημιουργία Μουσείου Νερού Δράμας
Έργα άλλων φορέων( Περιφέρεια, Εγνατία Οδός ΑΕ.κλπ)

Περιγραφή Έργων:
• Κατασκευή του Κάθετου Οδικού Άξονα 61 της Εγνατίας οδού Καβάλα – Δράμα – Σέρρες σε συνδυασμό με τον άξονα Δράμας – Αμφίπολης.
• Βελτίωση εισόδων πόλης
Ανατολική είσοδος πόλης (κόμβος ξενοδοχείου «Κούρος» μέχρι ασβεστοποιία Αίμος) με κατασκευή ανισόπεδης διάβασης σιδηροδρομικής γραμμής.

Βελτίωση νότιας εισόδου πόλης (οδός Χρυσοβέργη – Επαρχιακή οδός Δράμα – Καλαμπάκι μέχρι διασταύρωση με περιμετρική οδό.
Έισοδος πόλης από περιοχή ΚΕΓΕ με ανισόπεδη διάβαση σιδηροδρομικής γραμμής.
• Βελτίωση Επαρχιακής οδού από Σιδηρόνερο έως Σκαλωτή (Ο.Σ.Α.Ο.Π.)
• Βελτίωση Επαρχιακής οδού από Παπάδες – Μικρομηλία
(Ο.Σ.Α.Ο.Π.)
• Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου ανατολικά και δυτικά της υφιστάμενης επικάλυψης (σύμφωνα με τη μελέτη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας).
• Διευθέτηση χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας έως τη συμβολή με τον χείμαρρο Καλλιφύτου (σύμφωνα με τη μελέτη του Τ.Ε.Ι. Δασοπονοίας).
• Έργα βελτίωσης βοσκοτόπων (σύμφωνα με τη μελέτη του Τ.Ε.Ι. Δασοπονοίας.
• Αγρό – περιβαλλοντικά έργα (λιμνοδεξαμενές κλπ).

Ο Δήμος Δράμας προχωρά για πρώτη φορά στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και την τεχνογνωσία των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών, στον σχεδιασμό έξι Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων ( 3 Χωρικών: Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης , Ανάπτυξης Ορεινής Περιοχής και Ανάπτυξης Ημιορεινού και Πεδινού Χώρου και 3 Θεματικών: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Αντιμετώπισης της Φτώχειας, Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ. Δράμας.) και στον σχεδιασμό Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου στη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου με τίτλο ¨Δράμα – Υδάτινη Πόλη¨.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!