Ο ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου δημιουργεί Δίκτυο Πράσινων Επιχειρήσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου ξεκίνησε τις διαδικασίες για την σύσταση Δικτύου Πράσινων Επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία καταλόγου των επιχειρήσεων του νησιού που συμμετέχουν ή επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, που αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών προϊόντων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί κλπ), ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων.
Η δημιουργία του δικτύου είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλει ο ΦΟΔΣΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιού και καλεί τους επιχειρηματίες να ευαισθητοποιηθούν και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.
Ο ΦΟΔΣΑ θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρισης και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν συμμετοχή για την ένταξή τους στο δίκτυο, καλώντας στο τηλέφωνο 26950 – 45179.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΦΟΔΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Αφήστε μια απάντηση