Νέες εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων-Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Πατρέων στην προσπάθεια του να φιλοξενήσει περισσότερα παιδιά στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, δημιούργησε πέντε νέα τμήματα στον Β΄ Δ.Π.Σ. και στον Η΄ Δ.Π.Σ.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι: τριάντα (30) για τον Β΄ Δ.Π.Σ και έξι (6) για τον Η΄ Δ.Π.Σ.
Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό ημερομηνίες και δεν έχουν εξυπηρετηθεί, μπορούν να καταθέσουν μια αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα τμήματα.

Όσον αφορά νέες εγγραφές για τα συγκεκριμένα τμήματα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι και θα υποβάλλονται στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων, Γούναρη 76. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή (24/10, 13:00).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση εργασίας μητέρας και φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (πρόσφατο) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Αφήστε μια απάντηση