Μιλτιάδης Αραμπατζής, πρόεδρος ΔΕΥΑ Κιλελέρ: «Το νερό φθάνει, αλλά δεν περισσεύει»

Για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, την οργάνωση της, το κοινωνικό της πρόσωπο αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αναφέρεται σε άρθρο του στην aftodioikisi.gr o πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Μιλτιάδης Αραμπατζής.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου έχει ως εξής:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ) αποτελεί, όπως και όλες οι αντίστοιχες δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, την σχετικά «νεαρή» σε χρόνο λειτουργίας επιχείρηση του Δήμου Κιλελέρ ούσα επιφορτισμένη με τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ύδρευσης αλλά και της άρδευσης εντός της επικράτειάς του. Ιστορικά, η ΔΕΥΑΚ προέκυψε από τη συνένωση των ΔΕΥΑ Πλατυκάμπου και Νίκαιας, των ομόνυμων δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, αλλά και των υπηρεσιών ύδρευσης των τριών υπολοίπων Δήμων που αποτελούν τον σημερινό καλλικρατικό Δήμο Κιλελέρ. Και λέγοντας για το Δήμο Κιλελέρ, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από 35 Τοπικές Κοινότητες διεσπαρμένες σε 5 Δημοτικές Ενότητες, τη ΔΕ Νίκαιας, στην οποία βρίσκεται και η έδρα του Δήμου η Νίκαια, τη ΔΕ Πλατυκάμπου, τη ΔΕ Αρμενίου, τη ΔΕ Κραννώνα και τη ΔΕ Κιλελέρ, η οποία φιλοξενεί και την ιστορική έδρα του Δήμου, το Κιλελέρ. Η έκταση του Δήμου είναι περίπου 1000 km2, ενώ ο συνολικός πληθυσμός, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, είναι περίπου 21.000 κάτοικοι.

Η ΔΕΥΑΚ έχει στο δυναμικό της περί τις 43 υδρευτικές και 18 αρδευτικές γεωτρήσεις, 52 δεξαμενές και υδατόπυργους. Η υπηρεσία της επιχείρησης απαρτίζεται από 8 άτομα προσωπικό, 5 διοικητικούς υπαλλήλους και 3 τεχνικούς. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου απολογισμού, είναι περίπου 3,5 εκ. €.

Είναι γεγονός ότι, η περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και ιδιαίτερα η περιοχή του Δήμου Κιλελέρ είναι μια περιοχή όπου η έλλειψη νερού, τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση, αποτελεί ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η απουσία μεγάλων έργων, η υπερεκμετάλλευση της αγροτικής γης και η έλλειψη κουλτούρας για ορθή χρήση των υδάτινων πόρων αποτελούν ορισμένους από τους πιο σημαντικούς λόγους που ακόμα και σήμερα ορισμένοι συμπολίτες μας εξακολουθούν να μην έχουν καθαρό και πόσιμο νερό στα σπίτια τους. Η πραγματικότητα αυτή, είναι και η βασική αιτία που το «νερό» αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή και βρίσκεται πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα τόσο του νέου Δημάρχου Κιλελέρ κου Αθανάσιου Νασιακόπουλου όσο και του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κου Μιλτιάδη Αραμπατζή.

Πρωταρχική απόδειξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αποτέλεσε και το πρώτο μεγάλο έργο της ΔΕΥΑΚ το οποίο και εκτελέστηκε με ιδίους πόρους. Σε λιγότερο από ένα χρόνο διοίκησης της νέας δημοτικής αρχής, δηλαδή τον Ιούνιο του 2015, αποπερατώθηκε το εν λόγω έργο, το οποίο κατάφερε να δώσει λύση στην υδροδότηση 5 τοπικών κοινότητων του Δήμου (Τ.Κ. Ψυχικού, Κυπαρίσσου – Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου, Χαράς και Ζαππείου) οι πολίτες των οποίων εδώ και 25 χρόνια δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Παράλληλα τον Άυγουστο του ίδιου έτους, πάλι με ιδίους πόρους, εκτελέστηκε ένα ακόμη σημαντικό έργο το οποίο έδωσε επάρκεια σε πόσιμο νερό σε μία ακόμη τοπική κοινότητα (Τ.Κ. Καλαμακίου), στην οποία κατά τους θερινούς μήνες παρατηρούνταν φαινόμενα λειψυδρίας.

Πολλές φορές όμως η θέληση από μόνο της δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Η θέληση είναι απαραίτητο να συνυπάρχει με την οργανωτικότητα, τη μεθοδικότητα, τον προγραμματισμό και την πρόληψη. Τα στοιχεία αυτά δυστυχώς απουσίασαν από τη ΔΕΥΑΚ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην κούρσα των απαραίτητων και ζωτικής σημασίας έργων για την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η ΔΕΥΑΚ έχει επιχορηγηθεί για την εκτέλεση ενός και μόνο έργου που αφορούσε στην υδροδότηση δύο ακόμη τοπικών κοινοτήτων (Τ.Κ. Αρμενίου και Μέλισσας – Λοφίσκου), των οποίων οι πηγές ύδρευσης παρουσίασαν αυξημένες συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα και νιτρικά (NO3). Το πιο λυπηρό, ωστόσο, ήταν η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και πρόβλεψης λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης σε επίπεδο ωρίμανσης μελετών με σκοπό την ένταξή τους στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Για το λόγο αυτό από το καλοκαίρι του 2014 ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ενεργειών από τη νέα δημοτική αρχή με σκοπό την ένταξη προτάσεων – έργων προς χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και την πραγματική απεικόνιση των καθημερινών αναγκών της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά καταμετρήθηκε το σύνολο των γεωτρήσεων του Δήμου, ενεργών και μη, υδρευτικών και αρδευτικών, και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ποιότητας νερού, σε όσες από αυτές ήταν δυνατό, με σκοπό την αξιοποίηση κάθε πιθανής πηγής πόσιμου ύδατος. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε και το μυστικό της επιτυχημένης προσπάθειας υδροδότησης των 5 Τ.Κ. που προαναφέρθηκαν καθώς αξιοποιήθηκε το νερό μιας αρδευτικής γεώτρησης, που μέχρι τότε χρησιμοποιούταν για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων. Γνωρίζοντας πλέον την δυναμική νερού σε όλο το Δήμο, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή των παραγόμενων κυβικών νερού αλλά και η καταγραφή των απωλειών του δικτύου της ΔΕΥΑΚ. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης, τοποθετήθηκαν υδρόμετρα στις κεντρικές δεξαμενές όλων των Τ.Κ. ενώ σε σύγκριση με τα καταγραφόμενα κυβικά από τα επιμέρους υδρόμετρα όλων των καταναλωτών καταμετρήθηκαν οι απώλειες νερού τόσο σε επίπεδο κάθε Τ.Κ. ξεχωριστά όσο και σε επίπεδο Δήμου. Επιπλεόν, και σε συνεργασία με το Δήμο Κιλελέρ, για την προστασία του πόσιμου νερού τοποθετήθηκαν διπλά αρδευτικά δίκτυα σε αρκετές Τ.Κ. με αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων για την άρδευση των χώρων πρασίνου, των εξαγωγών ανεφοδιασμού αγροτικών μηχανημάτων με νερό και των εξαγωγών τροφοδότησης δεξαμενών ύδρευσης κτηντροφικής χρήσης.  Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση μελετών αρκετών έργων ύδρευσης όπως:

α) αξιοποίηση των πηγών Αγίου Νικολάου για την υδροδότηση των Τ.Κ. Χάλκης, Νίκαιας και Ομορφοχωρίου

β) αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Παναγιά» της Τ.Κ. Κραννώνα για την υδροδότηση της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, μια ακόμα Τ.Κ. με προβλήμα πόσιμου νερού

γ) αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ψυχικού για την υδροδότηση των Τ.Κ. Ψυχικού, Κυπαρίσσου – Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου, Χαράς, Διλόφου και Ζαππείου

δ) αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Νέου Περιβολίου για την υδροδότηση της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου – Κυππαρισσίων

 

αλλά και αποχέτευσης όπως:

α) δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού σταθμού Νίκαιας

β) δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού σταθμού Πλατυκάμπου –  Γαλήνης – Μελισσοχωρίου

Το σύνολο του προϋπολογισμού των υπό ένταξη έργων αγγίζει το ποσό των 20εκ. €.

Αναφορικά με την οργάνωση της επιχείρησης και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της έγιναν ενέργειες σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας με την ψήφιση και έγκριση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικης Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της επιχείρησης και του πρώτου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στα τέλη του 2015, αλλά και σε επίπεδο εξωστρέφειας με την ψήφιση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής η οποία σε συνδυασμό με την καταμέτρηση των υδρομέτρων κάθε δίμηνο και την αποφυγή έναντι λογαριασμών, αποτελεί και το βασικό μέσο για την εγκαθίδρυση της ίσης αντιμετώπισης των καταναλωτών αλλά πρωτίστως την εγκαθίδρυση κουλτούρας σεβασμού στα υδατικά αποθέματα της πολύπαθης περιοχής μας.

Επίσης, η ΔΕΥΑ Κιλελέρ δείχνοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο στην τοπική κοινότητα του Δήμου, και με αφορμή τη δημιουργία του πρώτου λογοτύπου – σήματός της, απευθύνθηκε στα παιδιά του δήμου διοργανώνοντας μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής και σχεδίου. Ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμη βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέσα από αυτόν φιλοδοξούμε ένα έργο ενός παιδιού από το Κιλελέρ να αποτελέσει το πρώτο σήμα της ΔΕΥΑΚ συντροφεύοντάς την για πολλά χρόνια και παράλληλα να ευαισθητοποιηθούν οι αυριανοί κύριοι καταναλωτές της ΔΕΥΑΚ σε θέματα εξοικονόμησης και σεβασμού του νερού.

Στο σημείο αυτό όμως είναι απαραίτητο να επισημάνουμε και κάτι ακόμη. Όπως γίνεται αντιληπτό η ΔΕΥΑΚ είναι μια ακόμη από τις πολλές δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης της χώρας μας που καλείται να επιτελέσει το ζωτικής σημασίας έργο της, κάτω από τις συνθήκες πίεσης που έχει δημιουργήσει η σύγχρονη πραγματικότητα. Η υπέρμετρη καλλικρατική διάσταση, η οικονομική κρίση, η απαγόρευση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η απαγόρευση προσλήψεων, η απουσία θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις ύδρευσης, οι νέοι θεσμοί και διαδικασίες ελέγχου οργανισμών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί μεν να είναι κινήσεις και δεδομένα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να αναθεωρηθούν και να εξεταστούν κάτω από το πρίσμα των αναγκών που δημιουργούν τα καθημερινά προβλήματα και οι ανάγκες των επιχειρήσεων ύδρευσης. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, οι επιχειρήσεις ύδρευσης κρίνονται καθημερινά από όλους αυτούς τους καταναλωτές που στερούνται αρκετές ανέσεις δαπανώντας για την εξασφάλιση του απολύτως απαραίτητου αγαθού, του νερού.

Στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ είμαστε πεπεισμένοι ότι με σκληρή δουλειά, μεράκι και σεβασμό για το ύψιστο αυτό αγαθό, το νερό, μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας και τα χωριά μας ξανά ζωντανά με ικανοποιημένους καταναλωτές και ανταποδοτικές υπηρεσίες. Μοναδική προϋπόθεση να κατανοήσουμε όλοι μας ότι: «Το νερό φθάνει, αλλά δεν περισσεύει».»

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ, ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!