Μέχρι και σε 100 δόσεις η ρύθμιση για χρέη προς το Δήμο Λαμιέων (αναλυτικά)  

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν έως και σε εκατό δόσεις τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο. Στην ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015, λήγει την 26η Μαΐου 2015.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

Οι απαλλαγές, υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα ρύθμισης, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Στην εν λόγω ρύθμιση δύνανται τέλος να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που είτε τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου είτε έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Για πληροφορίες που αφορούν οφειλές προς το Δήμο Λαμιέων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22313 51053, 22313 51062 και 22313 51080.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, 100 ΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!