Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για μείωση ή απαλλαγή τελών

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την μείωση των τελών φωτισμού και καθαριότητας για ΑμεΑ, πολύτεκνους και άπορους, στο δήμο Αγίων Αναργύρων.

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, καθώς πολλοί δημότες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στην προθεσμία που είχε οριστεί αρχικά, για μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ισχύουν τα εξής:

ΑμεΑ:
-για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 14.400 ευρώ πλήρης απαλλαγή
– για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 ευρώ έως 20.000 ευρώ μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 50%
– για τις οικογένειες που δύο μέλη τους είναι ΑμεΑ πλήρης απαλλαγή

Πολύτεκνοι: με τέσσερα παιδιά και άνω, εκ των οποίων το ένα να είναι ανήλικο και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ πλήρης απαλλαγή

Αποροι:
– για όσους έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας πλήρης απαλλαγή
– για άτομα με ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 6.000 ευρώ πλήρης απαλλαγή

Οι οικογένειες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. αίτηση (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και θα αφορούν το τρέχον έτος)
2. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. αντίγραφο λογαριασμού δΕΗ
4. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. αντίγραφο εκκαθαριστικού 2008
6. για τα ΑμεΑ, απαιτείται γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
7. για τους πολυτέκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει η ιδιότητα του πολύτεκνου
8. για τους απόρους απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση