Μέχρι 15 Ιουνίου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Μελισσίων

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα διαρκέσει η διαδικασία των εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Μελισσίων, η οποία ξεκίνησε σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, τις οποίες θα προμηθεύονται από τους παιδικούς σταθμούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να τηλεφωνούν στο 210- 8100934.

Μαζί με την αίτηση οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται και οι δύο ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους

– επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων (μόνο σε περίπτωση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα)

– πιστοποιητικό υγείας του παιδιού

– αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους και εκκαθαριστικού 2007

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς γονείς)

– υπεύθυνη δήλωση αν επιθυμούν το νήπιό τους να μετακινείται με σχολικό λεωφορείο (η επιβάρυνση ανήκει στους γονείς)

– υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα ασχολείται με την παραλαβή του νηπίου και αν ενδιαφέρονται για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών πέραν τις 16.00 και ως τις 18.00.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση