Μείωση του κόστους μισθοδοσίας στο Δήμο Ρεθύμνου ζητά το Οικονομικό Παρατηρητήριο

Για το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ρεθύμνου, οικονομικού έτους 2015, με βάση τις προσαρμογές που προτείνει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., θα κληθεί να γνωμοδοτήσει η Οικονομική Επιτροπή.
Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η Οικονομική Επιτροπή του κάθε δήμου προχώρησε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015, το οποίο εν συνεχεία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού.
Στην περίπτωση του Δήμου Ρεθύμνου, το Παρατηρητήριο ζητά τροποποίηση στον κωδικό που αφορά την δαπάνη για την μισθοδοσία του προσωπικού και επισημαίνει ότι η οικονομική υπηρεσία δεν έλαβε υπ’ όψιν της το πλήρες περιεχόμενο της Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο ο προϋπολογισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία θα έπρεπε να έχει προκύψει με βάση το ύψος της μισθοδοσίας του Ιουλίου 2014. Με βάση τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου, λοιπόν, ο Δήμος Ρεθύμνου θα έπρεπε να έχει προϋπολογίσει ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ λιγότερο για τη μισθοδοσία του προσωπικού.
Ωστόσο, τη συγκεκριμένη τροποποίηση στον προϋπολογισμό ο δήμος δεν την κάνει αποδεκτή, καθώς σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Οικονομικών, οι ανάγκες σε ό,τι αφορά το προσωπικό είναι πολύ περισσότερες και δεν «περιγράφονται» στο σύνολό τους στη μισθοδοσία του Ιουλίου 2014, που διατηρεί ως «βάση» για τους επόμενους μήνες το υπουργείο Εσωτερικών.
Ο αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Σπανουδάκης, μιλώντας στα «Ρ.Ν.» για το θέμα, τόνισε ότι το Παρατηρητήριο δεν έχει λάβει υπ’ όψιν του το εποχικό προσωπικό που απασχολείται στον Δήμο, για το οποίο η μισθοδοσία συμπεριλαμβάνεται στον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ παρόμοιες ανάγκες υπάρχουν και άλλες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον μήνα Ιούλιο 2014.
Αναλυτικό έγγραφο στο υπουργείο
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου για τις προσαρμογές δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον οι Ο.Τ.Α. αναλύσουν και τεκμηριώσουν την άποψή τους. Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ήδη αποστείλει έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών, στο περιεχόμενο του οποίου αναλύονται οι πραγματικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία, ενώ επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο το Παρατηρητήριο ζητά να αφαιρεθεί.
«Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνης είναι πλήρης και έχει καταρτιστεί, με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί από το υπουργείο.
Απ’ όλες τις κατηγορίες, το Παρατηρητήριο μας ζήτησε αναπροσαρμογή στην κατηγορία της μισθοδοσίας, όμως επειδή η πραγματική εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, αναλύσαμε τα δεδομένα και τις ανάγκες που υπάρχουν στον Δήμο και, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Άλλωστε, η γνώμη του παρατηρητηρίου δεν είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο» δήλωσε ο αντιδήμαρχος κ. Σπανουδάκης, τονίζοντας ότι η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα αποδεχτούν την τροποποίηση που προτείνεται και ο προϋπολογισμός θα τεθεί προς ψήφιση ως έχει.
Στα 77 εκατ. ευρώ το σχέδιο εσόδων-εξόδων του 2015
Σημειώνεται ότι στα 77 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015. Εν μέσω ύφεσης και με το οικονομικό «τοπίο» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να παραμένει «θολό», η δημοτική αρχή φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στο έπακρο στις πάγιες υποχρεώσεις του Δήμου, σε ό,τι αφορά πληρωμές, αμοιβές, γενικά έξοδα, ενώ στις προτεραιότητες συγκαταλέγεται επίσης η διάθεση πόρων για επενδύσεις, μελέτες και έργα.
Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος Ρεθύμνου ατενίζει το «οικονομικό μέλλον» με μεγαλύτερη αισιοδοξία, γεγονός που οφείλεται σε δυο καθοριστικούς παράγοντες: στην αύξηση των εσόδων από κρατικούς πόρους και στην απαλλαγή των χρεών του παρελθόντος, προς τρίτους. Εξαιτίας της πληθυσμιακής αύξησης του Δήμου, στον προϋπολογισμό του 2015 τα έσοδα από Κ.Α.Π. θα είναι αυξημένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014 (υπολογίζεται ποσό 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ πέρσι). Επίσης, στο δημοτικό ταμείο θα μπει ποσό 973.000 ευρώ περίπου, από τις πιστώσεις των Παρακρατηθέντων, ενώ πέρσι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν μηδενικά.
Συγκρίνοντας τα οικονομικά στοιχεία του 2014 με τον προϋπολογισμό του 2015, προκύπτει μείωση της δαπάνης για τη μισθοδοσία του προσωπικού, της τάξεως των 350.000 ευρώ περίπου, κάτι που οφείλεται αφενός στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και αφετέρου στις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Περαιτέρω οικονομική ενίσχυση, μέσω επιχορήγησης, αναμένεται να λάβουν το Νομικό Πρόσωπο (αύξηση κατά 120.000 ευρώ – 1.360.000 το 2015 έναντι 1.240.000 ευρώ το 2014) και η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (αύξηση κατά 117.000 ευρώ – 1.250.000 ευρώ το 2015 έναντι 1.133.000 το 2014).
Στο σχέδιο εσόδων, που ανέρχεται στα 77.844.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Ρεθύμνης προϋπολογίζει ποσό 20.547.000 ευρώ από τακτικά έσοδα, ποσό 31.624.000 ευρώ από έκτακτα έσοδα, επιχορηγήσεις για επενδύσεις 31.137.000 ευρώ, ποσό 1,2 εκατ. ευρώ από έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, εισπράξεις 8 εκατ. ευρώ από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε., καθώς και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 5,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα ταμεία του Δήμου καταγράφεται χρηματικό υπόλοιπο 10,5 εκατ. ευρώ.
Στο σχέδιο εξόδων έτους 2015, που είναι ισοσκελισμένο με το σχέδιο εσόδων, μεταξύ άλλων, υπολογίζονται έξοδα 24.800.000 ευρώ, αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7,7 εκατ. ευρώ, αμοιβές αιρετών και τρίτων 2,7 εκατ. ευρώ, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1,6 εκατ. ευρώ, ποσό 38 εκατ. ευρώ στην κατηγορία επενδύσεις, ποσό 1,1 εκατ. ευρώ στην κατηγορία μελέτες-έρευνες, καθώς και πληρωμές Π.Ο.Ε. 13 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο Δήμος έχει προϋπολογίσει ποσό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών δαπανών.

 

Πηγή: rethnea.gr

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ


Αφήστε μια απάντηση