ΚΕΔΕ: Μείζονος σημασίας ο ρόλος των δήμων στην ενέργεια

Το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας στους δήμους ανάγεται σήμερα σε μείζονος σημασίας θέμα τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη χώρα και ο ρόλος των δήμων στον τομέα αυτό είναι νευραλγικός και πολυδιάστατος, είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, κατά το χαιρετισμό του στην ημερίδα της ΠΕΔΑ και του ΚΑΠΕ με θέμα «Δήμος και Ενέργεια: Μία Εναλλακτική Προσέγγιση στην Οικονομική Κρίση»

Όπως εξήγησε, «πέραν της άσκησης τοπικών πολιτικών και της υλοποίησης έργων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση, οι δήμοι έχουν ταυτόχρονα το ρόλο του καταναλωτή, του διαμορφωτή της κοινής γνώμης αλλά και του προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης. Ρόλοι και διαδικασίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διαμόρφωση του μοντέλου ενεργειακής συμπεριφοράς όλων μας».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο έργο και τις πρωτοβουλίες που έχουν να επιδείξουν οι δήμοι στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, «παρά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και τη μείωση των τοπικών επενδύσεων που έχει επιφέρει και στους δήμους το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας».

Επιγραμματικά, λοιπόν, αναφέρθηκε:

– Στο σχεδιασμό του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – Ι «που ήταν μία δική μας πρόταση (ως ΚΕΔΚΕ τότε) και απαίτηση προς τη πολιτεία, πρόγραμμα που σήμερα υλοποιείται, με τη συμμετοχή πάνω πλέον των 100 δήμων σ’ αυτό».

– Στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, όπου σημείωσε «τη μεγάλη και πέρα από κάθε όριο καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων».

– Στοο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», που έχει καινοτόμο χαρακτήρα και αφορά κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, εκφράζοντας παράλληλα «την έντονη δυσαρέσκειά μας, γιατί ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης πληροφορούμαστε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να μην εντάξει όλες τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις των δήμων που συμμετείχαν, όταν μάλιστα ο συνολικός τους προϋπολογισμός υπολείπεται κατά πολύ του προϋπολογισμού της σχετικής πρόσκλησης. Ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή την πρόενταξη των πράξεων που υπέβαλλαν και αξιολογήθηκαν θετικά. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι έξω και πέρα από τα προβλεπόμενα και εκφράσαμε εγρράφως στον αναπληρωτή υπουργό κ. Καλαφάτη την πλήρη αντίθεσή μας».

– Στη συμμετοχή 100 και πλέον σήμερα δήμων στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ και την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) ώστε να κάνουν πράξη τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο.

– Στην άμεση ανταπόκριση των δήμων της χώρας και τη διάθεση σημαντικών κατάλληλων εκτάσεων για το πρόγραμμα Helios ανεξάρτητα της τύχης που το πρόγραμμα αυτό θα έχει. «Να σας ενημερώσω ότι ως ΚΕΔΕ μαζί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη Τράπεζα Αττικής και με τη τεχνική υποστήριξη της ΠΕΤΑ δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης τοπικών επενδύσεων των Δήμων όπου βασικό ρόλο θα έχουν και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας των Δήμων, ιδιαίτερα για την αναβάθμιση του φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», είπε ο Κ. Ασκούνης.

– Στο ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων μέχρι 10 KW. «Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και έχουμε προτείνει την αύξηση ισχύος έως 30 KW τουλάχιστον, ώστε να είναι ωφέλιμη η επένδυση για το Δήμο ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή κρίνεται άκρως απαραίτητη δεδομένου ότι αντιμεπίζουμε και προβλήματα υποχρηματοδότησης».

– Στη θεσμοθέτηση και ένταξη στους νέους ΟΕΥ Γραφείων Περιβάλλοντος σε όλους σχεδόν τους δήμους της χώρας «που θα βοηθήσει σημαντικά στην άσκηση πολιτικών περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας σε συνδυασμό και με τον ρόλο των ενεργειακών υπευθύνων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δήμων».

Τέλος, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «προτείναμε στο πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με φορέα τη ΠΕΤΑ Α.Ε. τη δημιουργία ενός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ καταγραφής και συλλογής δεδομένων για τη κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους Δήμους της χώρας».

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΤΑ, ΑΣΚΟΥΝΗΣ


Αφήστε μια απάντηση