Καμίνης: Εχουν εξασφαλισθεί οι πόροι για τον ΣΜΑ στον Ελαιώνα

Στην κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του Ελαιώνα θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων κίνηση που αναμενεται να  επιφέρει μείωση του λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση πόρων, σημαντική ελάφρυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

«Είναι ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί διότι οι ευρωπαϊκοί πόροι έχουν εξασφαλισθεί από τον δήμο. Επιπλέον, υπάρχει συναίνεση μεταξύ των γειτονικών δήμων και της Περιφέρειας και θα συμβάλει αποφασιστικά στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αθήνας» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης.

Ο σταθμός μεταφόρτωσης προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής και η απόφαση για την κατασκευή του εγκρίθηκε ομόφωνα χθες, Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.

Μετά την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης, τα απορριμματοφόρα δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουν στον ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά στον Ελαιώνα απ´ όπου θα ξεκινούν μεγαλύτερα οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν στον τελικό προορισμό, σε συμπιεσμένη μορφή, μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών, με λιγότερα δρομολόγια.

Οπως ανακινωθηκε απο τον δήμο, για την κατασκευή του Σ.Μ.Α., ο δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Η χρηματοδότηση

Ο δήμος Αθηναίων θα αναλάβει την χρηματοδότηση του έργου από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 13,8 εκ. ευρώ, ενώ ο σταθμός θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ΕΔΣΝΑ.

Η κατασκευή του Σ.Μ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους, που προκύπτουν από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και με δημοπράτηση ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού.

Ποιοι δήμοι θα εξυπηρετούνται

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο Σ.Μ.Α. θα εξυπηρετεί τους δήμους Αθηναίων και Αιγάλεω. Σε έκτακτες περιπτώσεις, με απόφαση του ΕΔΣΝΑ, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα εξυπηρετεί και απορριμματοφόρα των δήμων Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου.

Διαβάστε επίσης
Υπογράφεται η σύμβαση για το ΣΜΑ στον Ελαιώνα

Καμίνης: Θα μπουν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ


Αφήστε μια απάντηση