Η αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων εξοικονομεί περισσότερο νερό

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος», παρουσίασε ο δήμος Ηρακλείου και η δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (δ.Ε.Υ.Α.Η.).

Πρόσφατα η δημοτική αρχή είχε ανακοινώσει την πρωτοβουλία της για το περιβάλλον με την ονομασία «Πράσινο Ηράκλειο, 2008-2013 » η οποία περιλαμβάνει πέντε βασικές περιβαλλοντικές ενότητες: πολεοδομικά – οικιστικά, πράσινο, νερό – διαχείριση λυμάτων, ανακύκλωση – καθαριότητα, πράσινη πολιτική). Η δράση που αφορά στο νερό και τη διαχείριση λυμάτων, προβλέπει την προώθηση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και την αξιοποίησή τους σε γεωργικές καλλιέργειες με σκοπό την αύξηση της γεωργικής παραγωγής από την επαρκή και ποιοτική άρδευση και την εξοικονόμηση αντίστοιχης ποσότητας πόσιμου νερού που δεν θα διατίθεται πλέον για άρδευση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.296.000 ευρώ. Η έναρξη της άρδευσης αναμένεται το Μάιο του 2010, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2011. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την αξιοποίηση περίπου 1.500.000 κ.μ. επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της δΕΥΑΗ, την καλοκαιρινή περίοδομ στην άρδευση της περιοχής Φοινικιάς και τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του έργου θα είναι:

– η πλήρης τεκμηρίωση ότι το νερό αυτό είναι άριστο για βιολογικές καλλιέργειες και εξίσου καλό για όλες τις καλλιέργειες χωρίς τη χρήση λιπασμάτων.

– η ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων με τη χρήση υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου νερού, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση όλων των νερών του Βιολογικού Καθαρισμού (40.000m3 / ημέρα, που μπορούν να αρδεύσουν τουλάχιστον 20.000 στρέμματα καλλιεργειών ). Τα νερά αυτά στο Ηράκλειο υπερβαίνουν τα 12.000.000 m3 ετησίως και σήμερα χάνονται στη θάλασσα.

– η εξοικονόμηση τεράστιας ποσότητας πόσιμου νερού που σήμερα διοχετεύεται στην άρδευση, χωρίς να μειωθεί η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, καθώς και η προστασία πολύτιμων υδατικών πόρων, αναγκαίων για την Κρήτη.

– η δυνατότητα γεωργικής αξιοποίησης περισσότερων από 350 εκ. κυβικών μέτρων επεξεργασμένων λυμάτων ετησίως από τους βιολογικούς καθαρισμούς όλης της χώρας που σήμερα χάνονται στη θάλασσα.

Την παρουσίαση έκαναν ο δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης και ο πρόεδρος της δΕΥΑΗ Μανόλης Παγωμένος, μαζί με στελέχη της υπηρεσίας και των επιστημονικών ιδρυμάτων (πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και δ/νση υδάτων).

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση