ΓΛΚ: Επιστρέφει σε δημάρχους τις διπλές κρατήσεις στους μισθούς

Την ανάγκη επιστροφής  των διπλών κρατήσεων στους μισθούς των δημάρχων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τονίζει σε απάντηση της προς την ΚΕΔΕ η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

«Οι δήμαρχοι οι οποίοι είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν ή όχι να δικαιωθούν αυτοτελούς σύνταξης δημάρχου θα πρέπει να υποβάλλονται σε κράτηση για κύρια σύνταξη μόνο επί της αντιμισθίας (10% επί του ποσού της αντιμισθίας)», αναφέρεται στην απάντηση. Και προστίθεται: «Κατόπιν τούτου, σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν παρακρατηθεί κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ δημοσίου και επί των αποδοχών της οργανικής τους θέσεις (εκτός της κράτησης 10% επί της αντιμισθίας) θα πρέπει να τους επιστραφούν από τη ΔΟΥ στην οποία αποδόθηκαν, αφού προηγηθεί πράξη επιστροφής εκκαθάρισης αποδοχών του Δήμου».

Στο ίδιο κείμενο ξεκαθαρίζεται ότι αν οι δήμαρχοι επιλέξουν την καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης αντί της αντιμισθίας, οι ασφαλιστικές εισφορές θα γίνονται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους. Στη περίπτωση αυτή η θητεία τους στη θέση του δημάρχου δε θα λογιστεί ως συντάξιμος χρόνος από το δημόσιο για τη θεμελίωση δικαιώματος χορηγίας δημάρχου.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα,  οι κρατήσεις ήταν διπλές και αφορούσαν τόσο το ποσό της αντιμισθίας τους από τη θέση του αιρετού, όσο και το ποσό του μισθού που λάμβαναν ως εργαζόμενοι στο δημόσιο.

 Προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση

Παράλληλα με παλαιότερη απάντηση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει λεπτομέρειες σχετικά με τις εισφορές που υπόκεινται τα αιρετά όργανα των δήμων και των αιρετών περιφερειών.

Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι δήμαρχοι κατοχυρώνουν δικαίωμα αυτοτελούς σύνταξης από το δημόσιο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διατελέσει 8 χρόνια δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων και θα είναι πάνω από 67 ετών.

Σε ότι αφορά στα λοιπά αιρετά όργανα των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού (αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες πρόεδροι δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων) στους οποίους καταβάλλεται αντιμισθία εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς που υπάγονταν πριν από την εκλογή τους στις αιρετές θέσεις.

Για τους συνταξιούχους που εκλέγονται σε θέσεις αιρετών διευκρινίζεται ότι αν λαμβάνουν αντιμισθία δεν  μπορούν να λαμβάνουν όλο το ποσό της σύνταξης, αλλά μόνο το 30% αυτής.

Διαβάστε επίσης

Μεσοπρόθεσμο: «Τσεκούρι» στις αντιμισθίες αιρετών

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΜΙΣΘΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ


Αφήστε μια απάντηση