Επιστολή του Δ. Κέρκυρας στο ΥΠ.ΟΙΚ. για τις αποκλίσεις στον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους

Με επιστολή του, στις 23/8/2013, προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής  ζητά την οριστική επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με τις σοβαρές αποκλίσεις στον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, μέσω ΔΕΗ, στην Κέρκυρα.

Η επιστολή του Δήμαρχου Κέρκυρας κοινοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, την Τετάρτη 28 Αυγούστου, και έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν προτίθεστε άμεσα και με ποια διαδικασία θα προβείτε στο νέο υπολογισμό και εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α. για τις περιοχές του  Δήμου μας όπου σημειώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις καταλογισμού του παραπάνω τέλους σε σχέση με τις τιμές που καθορίσθηκαν από το Δήμο μας και οι οποίες τιμές ζώνης έχουν επανειλημμένα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.

Η ανωτέρω διαδικασία προβλέπεται καταρχήν και περιγράφεται στις διατάξεις της υποπαρ.Α.7 του πρώτου άρθρ. του Ν.4152/2013 και ειδικότερα της περιπτ.5 αυτής.

Η οριστική επίλυση του θέματος που έχει προκύψει καθίσταται επιτακτική λόγω μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την υποχρέωση των πολιτών να καταβάλουν υπέρογκα ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα των προβλεπομένων από τη σχετική νομοθεσία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε σύντομα πληροφορίες για τις ενέργειες σας».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση