Επιμορφωτικό σεμινάριο εργαζομένων στην Πεντέλη

Ο Δήμος Πεντέλης διοργάνωσε   διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προληπτικός  Προσυμβατικός- Κατασταλτικός Έλεγχος. Δημόσιο Λογιστικό. Σύννομη διενέργεια των δαπανών των Δήμων », το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τη διαρκή αλλαγή της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και δαπανών. Με τον τρόπο αυτό ο δήμος Πεντέλης, συμβάλλει  στην επιμόρφωση των εργαζομένων  καθώς και των αιρετών,  προκειμένου να ακολουθεί τις εξελίξεις και να ανταποκρίνεται άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Αφήστε μια απάντηση