Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών: 2 θέσεις εργασίας (προκήρυξη) - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
21
Ιανουάριος
Back

Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών: 2 θέσεις εργασίας (προκήρυξη)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικού έργου, εξέδωσε το Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών.

Οι 2 θέσεις αφορούν  χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και όχι πέραν της 30/9/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του και περιλαμβάνουν τις ειδικότητες:

– ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, 1 θέση

– ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης), 1 θέση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Πανεπιστημίου 12, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71, Ν. Αττικής, υπ’ όψιν κας Παπαδοπούλου Ελισάβετ ή κου Κάσση Σπυρίδωνα (τηλ. επικοινωνίας: 210-36.43.774, 210-36.32.057, 210-36.12.834 και 210-36.12.872) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στην ιστοσελίδα της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. (http:// www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15/6/2015 έως 19/6/2015 και ώρες 09:00 έως 14:00).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!