Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από OTA και ΝΠΔΔ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης των γραμματίων είσπραξης όπου απαιτείται, η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, επιπλέον των περιπτώσεων που
προβλέπονται από το νόμο για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τη λογιστική απεικόνιση και την τακτοποίηση:

α) Εκκρεμοτήτων λογιστικής φύσεως, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης του δημοσιονομικού ελεγκτή, για το ύψος ποσού της εκκρεμότητας προς τακτοποίηση, με απαραίτητη προϋπόθεση την αδυναμία τακτοποίησης
αυτής με άλλον τρόπο.

β) Παρακρατήσεων μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, δυνάμει διατάξεων νόμου (όπως παρακρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, συνδέσμων κ.ο.κ.), έπειτα από την έκδοση απόφασης απόδοσης των επιχορηγήσεων και την αναγγελία των σχετικών πιστώσεων, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων.

γ) Παρακρατήσεων μέρους των εσόδων που αποδί-δονται σε αυτούς από δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, δυνάμει διατάξεων νόμου (όπως στην περίπτωσητων εσόδων που εισπράττονται μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού), έπειτα από την έκδοση σχετικού παραστατικού από την εκάστοτε δημόσια επιχείρηση ή οργανισμό, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων.

δ) Οφειλών τους, που πληρώνονται είτε με παρακράτηση μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, είτε απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της κεντρικής διοίκησης, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των οφειλών.

ε) Πληρωμών δαπανών τους, που πραγματοποιούνται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, και αφορούν το ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΦΕΚ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΦΕΚ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!