Εγκρίθηκαν 30 προσλήψεις στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη δεκατριών Εργατών Αποκομιδής Απορριμμάτων, δώδεκα Οδοκαθαριστών και πέντε Οδηγών Containers.

Οι συγκεκριμένες ειδικότητες έχουν προβλεφθεί στον Ο.Ε.Υ του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 243/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ .447/τεύχος β724-02-2014 ΦΕΚ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του προσωπικού θα είναι 8 μήνες και η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3051/2002.

Οι αντίστοιχες δαπάνες πληρωμής των αποδοχών του προσωπικού αυτού, καλύπτονται εξ ολοκλήρου απ’ τα ανταποδοτικά τέλη. Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στον Κ.Α. 20.6041.0001.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΟΣΛΗΨΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση