Δωρεάν υποστήριξη Δήμων για υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο δίκτυο υποστήριξης PRODESA, για όσους Δήμους επιθυμούν να μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες, να βελτιώσουν το κτιριακό τους απόθεμα και τον οδοφωτισμό.

Ειδικότερα, το PRODESA αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να αναπτύξουν επιδεικτικά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο επικεντρώνεται στη βέλτιστη ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένας σημαντικός όγκος έργων ο οποίος θα παρουσιάζει καλύτερο χρόνο αποπληρωμής και μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο. Επιπλέον, το PRODESA μελετάει τη διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες οικονομικές πηγές και αποβλέπει στην εξασφάλιση της συμμετοχής των ΕΕΥ.

Το έργο PRODESA είναι η πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός δικτύου τουλάχιστον άλλων 30 δήμων-παρατηρητών οι οποίοι θα υποστηριχθούν προκειμένου να αναπαράγουν τα αποτελέσματα.

Το έργο άρχισε το Μάϊο του 2017, έχει διάρκεια 51 μήνες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 (Αριθμός Συμβολαίου: 754171). Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν είναι 20,24 Μ€ (εκατ. Ευρώ).

Η ωρίμαση των έργων αντίθετα με την υλοποίησή τους απαιτεί δαπάνες οι οποίες συνήθως δεν επιδοτούνται και κατ’ επέκταση πρέπει να καλυφθούν από ίδιους δημοτικούς πόρους. Επιπλέον για την έγκριση των δημοσίων επιδοτήσεων, ειδικά αυτών που προέρχονται από Ευρωπαϊκούς πόρους, απαιτείται να υπάρχει ώριμη μελέτη.

Πολύ συχνά οι δημοτικές αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τον αριθμό των έργων που υλοποιούν γιατί η αντιμετώπιση των δαπανών ωρίμανσης έρχεται να προστεθεί σε άλλες εξίσου σημαντικές αν όχι σημαντικότερες τρέχουσες προτεραιότητες.

Το PRODESA παρέχει, σε ένα περιορισμένο αριθμό δήμων, δωρεάν υποστήριξη στην τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μειωθεί τόσο η διάρκεια ωρίμανσης αλλά και οι αντίστοιχες δαπάνες.

Παρέχει επίσης υποστήριξη στην επιλογή του καταλληλότερου χρηματοδοτικού σχήματος αφενός με καθοδήγηση και αφετέρου μέσω ειδικών προγραμματισμένων σεμιναρίων ώστε να είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού έργων ενεργειακής απόδοσης.

Συγκεκριμένα παρέχει:
 16 ώρες τεχνικής υποστήριξης που θα διατεθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες του φορέα.

 2 εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία προγραμματίζονται εντός του έτους 2020.

 Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την υποστήριξη του δήμου για την:
 Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια και τον οδοφωτισμό – κατάρτιση της προκήρυξης μελέτης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ ώστε τα έργα να μπορούν να υλοποιηθούν με καινοτομικά χρηματοδοτικά σχήματα.

Ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μοντέλα και επιλογή τρόπου χρηματοδότησης του έργου.

 Κατάρτιση της προκήρυξης για την υλοποίηση του έργου με ΣΕΑ.

Κάντε την εγγραφή εδώ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, PRODESA, ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!