Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων (θέματα)

Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Πατρέων, αφού σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, θα συζητηθεί ως μοναδικό θέμα:

1. α) Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2018 μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. και β)Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2018 Δήμου Πατρέων (Ο.Π.Δ) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής ).

Ενώ, μίαμιση ώρα αργότερα, στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Πατρέων.

1. Έγκριση της αριθ. 101/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας της, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
2. Έγκριση της αριθ. 102/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση της Χρηματοδότησης, από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων- εξόδων του Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
3. Έγκριση της αριθ. 103/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της, έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
4. Έγκριση της αριθ. 324/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού η οποία αφορά στην έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
5. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές, με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. και την κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
7. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).

8. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2017 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση της αριθ. 154/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά σε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
10. Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια BMS- Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων Παμπελοποννησιακού Σταδίου, προϋπολογισμού δαπάνης 115.793,72€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
11. Έγκριση πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις αύλειων χώρων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στον κεντρικό δρόμο πρόσβασης, στο κύτταρο του ΧΥΤΑ Πατρών» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Γραφείων οδού Παντανάσσης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
17. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, ως Προέδρου, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Δημοσίων Θεαμάτων κ.λπ., καθώς και του αναπληρωτή του (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
18. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα συντήρησης και συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
19. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση, από και προς το Δήμο, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Έγκριση του από 22-11-2017 Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ’ του 4412/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την Αποψίλωση Κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στην Δ.Ε. Πατρών – CPV: 77340000-5 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
21. Διαγραφή ποσού (Θ. Ζησιμόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
22. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Καρλής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
23. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Μπαλάσκας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Διαγραφή οφειλής (Α. Μπουλούκος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Διαγραφή οφειλής (Α. Παναγόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
27. Διαγραφή οφειλής (Δ. Παπακωνσταντινόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
28. α) Διαγραφή ποσού και β) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ν. Στεφανόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
29. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Χαραλαμποπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
30. Διαγραφή οφειλής 386,51€ (ετ. Χελάς Κων/νος και Σία Κατασκευαστική) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
31. Διαγραφή οφειλής 113,26€ (ετ. Χελάς Κων/νος και Σία Κατασκευαστική) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!