Categories: Δήμοι

Δημοτικοί σύμβουλοι κινδυνεύουν να κηρυχθούν έκπτωτοι γιατί δεν ορκίστηκαν

Ζήτημα με τις ορκωμοσίες δημοτικών συμβούλων ανέκυψε στο Δήμο Ρόδου.

Ο νέος δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης απηύθυνε στους 29 συμβούλους που δεν ορκίστηκαν την 23η Αυγούστου 2019 πρόσκληση καλώντας τους προχθές το απόγευμα να προσκομίσουν στοιχεία που να δικαιολογούν την απουσία τους.

Η διαδικασία διεξήχθη πράγματι προχθές το απόγευμα παρουσία του κ. Καμπουράκη και νομικών συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου. Από τον έλεγχο των στοιχείων που προσκόμισαν όσοι από τους 29 συμβούλους εμφανίστηκαν στην διαδικασία στην συντριπτική πλειοψηφία τους κρίθηκαν επαρκή.

Πλην κάποιων όμως…

Δείτε τι γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατική»:

Μείζον θέμα με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες έχει ανακύψει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ορκωμοσίας του συνόλου των υποψηφίων συμβούλων όπως αυτοί προέκυψαν από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στον Δήμο της Ρόδου από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο νέος δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης απηύθυνε στους 29 συμβούλους που δεν ορκίστηκαν την 23η Αυγούστου 2019 πρόσκληση καλώντας τους προχθές το απόγευμα να προσκομίσουν στοιχεία που να δικαιολογούν την απουσία τους.
Στην πρόσκληση του κ. Καμπουράκη ζητήθηκε συγκεκριμένα να τεκμηριωθούν οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας Ορκωμοσίας των νομίμως απόντων εκλεγέντων συμβούλων.
Κλήθηκαν ειδικότερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αίθουσα Εθιμοτυπίας) την Πέμπτη, 29η Αυγούστου 2019 και ώρα 18:00, προκειμένου σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΣτΕ 2132/2004 και 1135/2000, Εγκύκλιος 89/2019 ΥΠΕΣ):
– Να δώσουν περαιτέρω τεκμηριωμένες εξηγήσεις της αντικειμενικής αδυναμίας να παραστούν στην Ορκωμοσία της Παρασκευής, 23ης Αυγούστου 2019, κατά τρόπο αναλυτικό, δηλαδή επικαλούμενοι και αποδεικνύοντας γεγονός που να συνιστά αναπότρεπτο ή ανυπέρβλητο ή απρόβλεπτο κώλυμα, που να δικαιολογεί την απόλυτη πραγματική αδυναμία αυτοπρόσωπης εμφάνισής σας κατά την Ορκωμοσία, καθώς επίσης να γνωστοποιήσουν την άρση των λόγων αυτών.
– Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω εξηγήσεις κριθούν κατά νόμο επαρκείς, ύστερα και από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, θα ακολουθήσει επί αυτών των περιπτώσεων αμέσως μετά, την ίδια ημερομηνία και στον ίδιο χώρο η Ορκωμοσία».
Η διαδικασία διεξήχθη πράγματι προχθές το απόγευμα παρουσία του κ. Καμπουράκη και νομικών συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου. Από τον έλεγχο των στοιχείων που προσκόμισαν όσοι από τους 29 συμβούλους εμφανίστηκαν στην διαδικασία στην συντριπτική πλειοψηφία τους κρίθηκαν επαρκή.
Πλην όμως στον δημοτικό σύμβουλο κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου του Γεωργίου και στους κοινοτικούς συμβούλους κ.κ. Μόσχο Ζερβό του Μιχαήλ, Σταύρο Μάτση του Στέργου, Μαρία Σκουλούδη του Ιωάννη, Ιάκωβο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Γρηγόριο Μανουσάκη του Σάββα, Παναγιώτη Μελαχρινό του Αντωνίου, Χαράλαμπο Καραμαρία του Λουκά, δόθηκε νέα προθεσμία για να δικαιολογήσουν την απουσία τους για την 3η Σεπτεμβρίου 2019.
Σε περίπτωση δε που δεν θα το πράξουν ελλοχεύει ο κίνδυνος να κριθούν έκπτωτοι.
Στην όλη διαδικασία υπήρξαν στιγμές έντασης, που ακολούθησαν και μετά το πέρας αυτής, κυρίως λόγω του ό,τι ο κ. Χριστοδούλου ενημέρωσε ότι δεν παρουσιάστηκε στην ορκωμοσία διότι βρισκόταν στην βάπτιση του παιδιού της κόρης του, λόγος ο οποίος, όπως κρίθηκε από τους νομικούς δεν αποτελεί σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, ανυπέρβλητο κώλυμα.
Ο κ. Χριστοδούλου απηύθυνε χθες αίτηση στον κ. Καμπουράκη την οποία κοινοποίησε στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου κ.κ. Θ. Παπαγεωργίου και Δ. Σαλαμαστράκη, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και στο Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων υποστηρίζοντας ότι η μη όρκισή του οφείλεται σε εσφαλμένη ερμηνεία της 89 ΑΠ: 59847/21-8-2019 εγκυκλίου (άρ. 5, παρ.4) του Υπ.Εσ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται: «Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος για οποιονδήποτε λόγο, δεν δώσει όρκο την καθορισμένη στην πρόσκληση του εκλεγέντος Δημάρχου ημερομηνία, μπορεί να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα πριν από την 31 Αυγούστου 2019 σε νέα, ορισθείσα από τον εκλεγέντα Δήμαρχο ημερομηνία και να ορκιστεί» (ΣτΕ 2132/2004: «Αν όμως κάποιοι από τους εκλεγέντες αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να ορκισθούν κατά τον ως άνω χρόνο, αυτοί υποχρεούνται πάντως να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα και να ορκισθούν το βραδύτερο μέχρι την παραμονή της εγκαταστάσεως σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 89 παρ.3 του ΔΚΚ…», γνωυοδότηση του ΝΣΚ 84/2007 και ΣτΕ 2114, 2116, 2117/2008).
Ζήτησε δε να οριστεί νέα ημερομηνία ορκωμοσίας του πριν την 31η Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 του ν.3852/2010, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός του.
Ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου απάντησε στην αίτηση του κ. Χριστοδούλου, υπενθυμίζοντας αρχικώς ότι σύμφωνα με την απόφαση 5867/2016 του Δημάρχου Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκου ασκεί αποκλειστικά την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου «όποτε ζητείται και για κάθε θέμα», με αναπληρωτή του μόνο τον συνάδελφό του κ. Εμμανουήλ Στάγκα.
Επί του αιτήματος αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου τα εξής:
«1) Όπως γνωρίζετε πριν από κάθε Εγκύκλιο κατισχύει ο Νόμος και στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν επί του θέματος αυστηρώς και μόνο τα εξής: «Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων».
2) Πράγματι για την περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού κατά την οριζόμενη ημερομηνία και σε ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 οι τρεις πρώτες υποπαράγραφοι της παραγράφου 5 και η υποπαραγρ. 2 της παραγράφου 6 της Εγκυκλίου 89/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρονται αποκλειστικά σε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και σε άρση αυτών, επεξηγώντας μάλιστα ότι στους λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν περιλαμβάνονται υποκειμενικοί λόγοι που συνδέονται με τη βούληση του φυσικού προσώπου.
3) Από την άλλη πλευρά πράγματι το περιεχόμενο της υποπαρ. 4 της παραγράφου 5 της Εγκυκλίου, όλως αντιφατικά από τα προηγούμενα, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν δώσει όρκο την καθορισμένη από το Δήμαρχο ημερομηνία , μπορεί να προσέλθει πριν την 31-08-2019 σε νέα καθοριζόμενη ημερομηνία για να ορκιστεί.
4) Ωστόσο και από την πρόδηλη αντίφαση της παραπάνω παραγράφου 4 με τις προηγούμενες, είναι απόλυτα σαφές ότι αστόχως και προφανώς κατ’ αντιγραφή παραγράφων προηγούμενων Εγκυκλίων επί παλαιάς νομοθεσίας, έχει επαναληφθεί η παραπάνω παράγραφος.
Αυτό άλλωστε προκύπτει αφενός μεν από το γεγονός ότι ο νόμος (παρ. 4 άρθρου 52 Ν. 3852/2010) δεν αναγράφει κάτι σχετικό, αφετέρου δε από το γεγονός ότι η θεμελίωση της επίμαχης παραγράφου παραπέμπει αποκλειστικά στην απόφαση 2132/2004 του ΣτΕ. Ωστόσο είναι σαφέστατο και από απλή ανάγνωση ότι η παραπάνω παλαιά απόφαση του ΣτΕ ερμηνεύει και εφαρμόζει άλλες διατάξεις δηλαδή -όπως σε αυτήν αναφέρεται- του άρθρου 88 του Π.Δ. 410/1995 (παλαιός Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 14 του Ν. 2399/1996 και 1 του Ν. 2503/1997, οι οποίες δεν έχουν κατά περιεχόμενο ομοιότητα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»).
Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με την Γνωμοδότηση 84/2007 του Ν.Σ.Κ., στην οποία επίσης αναφέρεσθε, και από απλή ανάγνωση της οποίας προκύπτει ότι γίνεται επίκληση όχι στις ισχύουσες (ανύπαρκτες στον χρόνο της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.) διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010, αλλά στις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του Ν. 3463/2006, που δεν έχουν επίσης ομοιότητα με τις ισχύουσες αυστηρές και χωρίς περιθώρια άλλων ερμηνειών παραπάνω ισχύουσες διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010.
5) Είναι απολύτως σαφές λοιπόν ότι οι ουσιαστικές και ορθά ερμηνευτικές αναφορές της Εγκυκλίου 89/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών στις ισχύουσες διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου είναι μόνο οι προηγούμενες της υποπαρ. 4 εκτενώς αναλυόμενες τρεις πρώτες υποπαράγραφοι της παραγράφου 5, αλλά και η υποπαραγρ. 2 της παραγράφου 6 που αναφέρονται όχι σε οποιονδήποτε λόγο, αλλά μόνο σε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και σε άρση αυτών, επί των οποίων άλλωστε και κατά δική σας αποδοχή καταθέσατε την πρώτη αίτηση σας επικαλούμενος και εσείς ο ίδιος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (οι οποίοι ωστόσο όπως γνωρίζετε κρίθηκαν όχι αντικειμενικοί αλλά υποκειμενικοί που συνδέονται με τη βούληση φυσικού προσώπου).
6)Συνεπώς καθώς κάθε ορκωμοσία σας εκτός των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010, όπως δηλαδή ζητάτε με την από 30-08-2019 αίτηση σας, θα ήταν άκυρη λόγω παράβασης νόμου αλλά και παράβασης ουσιώδους όρου της διαδικασίας, εφόσον επιθυμείτε να εγκατασταθείτε στον Δήμο Ρόδου ως νόμιμος Δημοτικός Σύμβουλος, θα πρέπει με απόδειξη αντικειμενικής αδυναμίας να ορκισθείτε στην ημερομηνία που κατά επιείκεια για δεύτερη φορά σας κάλεσε ο εκλεγείς Δήμαρχος μαζί με λοιπούς επτά εκλεγέντες συμβούλους Κοινοτήτων που επίσης δεν έχουν ορκιστεί».

Comments are closed.


Recent Posts

Άρτα: Βρέθηκε ο 29χρονος που πυροβόλησε τον πεθερό του

Εντοπίστηκε τελικά μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας ο 29χρονος άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον πεθερό του στην Άρτα.…

44 δευτερόλεπτα ago

ΔΕΘ: Σκέψεις για πολιτικό restart με πακέτο μέτρων μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Φυγή προς τα μπρος με ανακοίνωση νέου πακέτου μέτρων από τη ΔΕΘ. Το σχέδιο για «φυγή προς τα μπρος», μετά…

15 λεπτά ago

ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές 14 επιδομάτων του Αυγούστου (ημερομηνία)

Στην πληρωμή 14 επιδομάτων για το μήνα Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ. Οι πληρωμές θα γίνουν στα τέλη του μήνα. …

29 λεπτά ago

Πίνετε αλκοόλ στον ήλιο; Οι κίνδυνοι που απειλούν το δέρμα σας

Πως επηρεάζει το δέρμα το αλκοόλ και ο συνδυασμός του με τον ήλιο. Τι κίνδυνοι υπάρχουν. Οι πιθανές επιπτώσεις σε…

60 λεπτά ago

Καιρός: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σήμερα-Αναλυτική πρόγνωση

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανόν από χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία, τη…

1 ώρα ago

Πού θα διενεργούνται δωρεάν rapid test σήμερα Σάββατο 13 Αυγούστου

Σε 25 σημεία θα βρίσκονται για δωρεάν rapid test σε πολίτες σήμερα, Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, οι Κινητές Ομάδες Υγείας…

2 ώρες ago