Categories: Δήμοι

Δημοσιογράφος στέλνει στα δικαστήρια το Δ. Τυρνάβου για τα δεδουλευμένα του

Στα δικαστήρια και πιο συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο Λάρισας στέλνει το δήμο δήμο Τυρνάβου δημοσιογράφος που είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Γ. Κόκουρα αλλά δεν πληρώθηκε ποτέ αφού ο δήμος είχε ήδη συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ειδικών συνεργατών του δημάρχου. Με την αγωγή ο δημοσιογράφος δικδικεί νομιμοτόκως το ποσό των 8.642 € για τις υπηρεσίες που παρείχε ανελλιπώς όπως αναφέρει:

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην αγωγή αναφέρει:

“1. Στο εναγόμενο προσλήφθηκα για να απασχοληθώ ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου Τυρνάβου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και απασχολήθηκα αναλυτικά ως εξής:

Την 29/09/2020 υπεγράφη μεταξύ του Ιωάννη Κόκουρα ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου και εμού ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , χρονικής διάρκειας από 29.09.2020 έως 31.12.2023. Αυθημερόν, ήτοι από 29.09.2020, άρχισα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο εναγόμενο έως και 30.04.2021, όταν και αποχώρησα με τη σύμφωνη γνώμη του εναγομένου.

Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές μου καθορίστηκαν από τον εναγόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο ποσό των 1.221 € και το ωράριο εργασίας μου συμφωνήθηκε στις 40 ώρες εβδομαδιαία και συγκεκριμένα Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.00 μέχρι 15.00. Σύμφωνα δε με την από 29.09.2020 ειδική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε ως άνω και την υπ’ αριθμόν 235 /2020 απόφαση Δημάρχου το αντικείμενο εργασιών μου ήταν

1)Να επικουρώ τον Δήμαρχο κατά την διάρκεια των καθηκόντων του.

2)Να παρέχω συμβουλές και να διατυπώνω εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για θέματα στον τομέα της ειδικότητάς μου και ειδικότερα σε ζητήματα επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε μου ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα προσέφερα επί εβδομαδιαίας βάσης, (πενθημέρου), αδιάλειπτα την εργασία μου ως Ειδικός Συνεργάτης- Δημοσιογράφος, με ειδικότερα καθήκοντα, όπως λεπτομερώς αναφέρω στην ανωτέρω παράγραφο, (παρ.1., 1.1.).

Τα καθήκοντά μου εκτελούσα καθημερινά από το γραφείο που μου είχε παραχωρηθεί και στο οποίο εξαρχής είχα την υποχρέωση να προσέρχομαι καθημερινά για να παρέχω την εργασία μου από τις 07.00 μέχρι και τις 15.00, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, υποκείμενος καθ’ όλα στον έλεγχο, τις εντολές και τις οδηγίες του Δημάρχου.

3. Από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, προκύπτει ευθέως και αποδεικνύεται πλήρως:

3.1. Ότι προσλήφθηκα από το αντίδικο, που είναι Ν.Π.Δ.Δ -ΟΤΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου την 29.09.2020 έως 30.04.2021, όταν και αποχώρησα με τη σύμφωνη γνώμη του εναγομένου και προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο ΝΠΔΔ ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του “Δημάρχου, όπως ακριβώς ανωτέρω περιγράφεται.

3.2. Ότι κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα προσέφερα τις υπηρεσίες μου αποκλειστικά και μόνο στο αντίδικο επί εβδομαδιαίας βάσης, (πενθήμερο), από τις 07.00 μέχρι και τις 15.00. Ειδικότερα, η προσφορά των υπηρεσιών μου γινόταν και γίνεται πάντοτε, με εντολή του Δημάρχου, στα κτίρια του αντιδίκου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του και υπήρξαν πλήρως δεσμευτικοί για εμένα όροι όχι μόνο για τον τόπο παροχής των άνω υπηρεσιών μου, αλλά και για το χρόνο και τον τρόπο εργασίας μου, αφού ήμουν υποχρεωμένος να προσέρχομαι καθημερινά για να παρέχω την εργασία μου και διατηρούσα σε πλήρη εγρήγορση όλες τις σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις, υποκείμενος πάντοτε στις οδηγίες, στις εντολές και στον έλεγχο του αντιδίκου ανά πάσα στιγμή.

3.3. Ότι οι υπηρεσίες μου προσφέρθηκαν για την κάλυψη μονίμου και συνεχούς ανάγκης λειτουργίας των υπηρεσιών του αντιδίκου.

4. Ωστόσο αν και παρείχα προσηκόντως τις υπηρεσίες μου το αντίδικο δεν μου κατέβαλε τους οφειλόμενους μισθούς. Επειδή οι επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, καθώς το αντίδικο δεν μου έχει καταβάλει, εξ’ αυτού του λόγου, τους συμφωνηθέντες μισθούς που ανέρχονται στο ποσό των α) 95,40 € για το διάστημα από 29-
9- 2020 έως 30-09-2020

β) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-10-2020 έως 31- 10- 2020,

γ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-11-2020 έως 30-11-2020,

δ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-12-2020 έως 31-12-2020,

ε) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-01-2021, στ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-02-2021 έως 28-02-2021,

ζ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-03-2021 έως 31-03-2021 και η) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-04-2021 έως 30-04-2021 και συνολικά το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (8.642,40 €).

Σύμφωνα με τη σημερινή συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου, αποφασίστηκε ο δήμος Τυρνάβου να ορίσει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αγωγής στο Ειρηνοδικείο στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

πηγή: paidis.com

Comments are closed.


Recent Posts

“Τούμπα στα πλακάκια”: Μια παράσταση προς τιμήν όλων των εκπαιδευτικών του Βύρωνα!

Το τμήμα Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια βίου Μάθησης, θέλοντας να τιμήσει το έργο όλων των εκπαιδευτικών του δήμου μας…

6 λεπτά ago

ΔΕΔΔΗΕ – Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη: Ηλεκτρονικά η υποβολή

Αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2023, η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η…

12 λεπτά ago

Eurostat: Πληθωρισμός 7,2% στην Ελλάδα – Πόσο είναι στην ευρωζώνη

Νέα επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, όπως αναμενόταν, με βάση τα στοιχεία της Eurostat όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ανάλογη ήταν…

14 λεπτά ago

ΟΕΝΓΕ: Η διοικήτρια του ΓΝ Λακωνίας προσπάθησε να… εμποδίσει τη συνέλευση των γιατρών (φωτο)

Σε πρωτοφανή, απαράδεκτη, αυταρχική και έκνομη ενέργεια προχώρησε, χθες 31/1/23, η διοικήτρια του Γ.Ν Λακωνίας. Όπως καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ, "απέστειλε…

21 λεπτά ago

Τσαπανίδου για Μητσοτάκη: Δεν μπορεί να κυβερνά ενώ έχει παρακολουθήσει τη μισή χώρα

«Μια κυβέρνηση που έχει παρακολουθήσει τη μισή χώρα, δεν νομιμοποιείται να συνεχίσει να κυβερνά», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη…

24 λεπτά ago

e-ΕΦΚΑ: Επιστρέφει εισφορές ύψους 13,3 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες επαγγελματίες

Σήμερα Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 πιστώνονται στους λογαριασμούς 10.829  Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών ποσά συνολικού ύψους 13.312.413,76 €…

31 λεπτά ago