Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου με 80 θέματα

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου, στις 15:30, είναι προγραμματισμένη να γίνει η συνεδρίαση του Δ.Σ. του δήμου Πατρέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Πρόταση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου του Λιμένα Πατρών, στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Έκδοση Ψηφίσματος, για την ΚΥΑ που δόθηκε προς διαβούλευση και αφορά στην Τιμολόγηση των Υπηρεσιών Ύδατος και στην επιβολή περιβαλλοντικού Τέλους (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 481.027,37€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους –Γ΄ κατανομή 2016 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- αρμ. Δ/ντρια).
 4. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, επί της οδού Γεροκωστοπούλου, λόγω έργων της ΔΕΥΑΠ (σχετική η αριθμ. 122/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Λήψη απόφασης, περί εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να προβεί στην εξέταση του φακέλου προσφοράς της εταιρείας «Mojolive», για την απευθείας εκμίσθωση κυλικείου, εντός χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννη Ρίτσου 13 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Έγκριση προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 7. Έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων 100 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 224.936,00€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Π Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 8. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την παράταση της σύμβασης για τη Συντήρηση – επισκευή οργάνων παιδικών χαρών, έως 16/12/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
 9. Έγκριση πρακτικού και παράταση της αριθμ. 143006/2016 σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών, για την επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
 10. Έγκριση της αριθμ. 245/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016  (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 119/1-4-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 465/29-6-2016, περί επανακήρυξης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στην ιδιοκτησία της Εταιρείας «Αλέξιος Καβαλλάρης & Σία Ε.Ε.», δια επαναχαρακτηρισμού τμήματος της προβλεπόμενης οδού Νικ. Πλαστήρα (ανατολικώς και σε επαφή με το Ο.Τ. 1869), ως κοινοχρήστου χώρου – δρόμου στην περιοχή ‘Κουκούλι’, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθμ. 127/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Εξέταση ενστάσεων κατά της αρ. 99/17-2-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων, περί οίκοθεν σημειακής τροποποίησης στο Ο.Τ./Κ.Χ. 2924 του σχεδίου πόλης Πατρών, περιοχής Επέκτασης Γούβας, με μετατροπή της χρήσης του από κοινόχρηστο «χώρο στάθμευσης (Parking)» σε κοινόχρηστο χώρο «παιδικής χαράς, χαρακτηρισμό των ανωνύμων περιμετρικών του οδών του ως πεζοδρόμων και παράλληλη μετατόπιση της ΝΑ ρυμοτομικής του γραμμής (σχετική η αριθμ. 128/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού – Δασυλλίου – Καβουκάκι – Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή- Διανοίξεις οδών (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος  Νέων Εργασιών του έργου  “EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  (2014)” (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΤΙΡΙΑ (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση- Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτικό Σχολείο Βραχναιΐκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 19. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων, επί της οδού Οιτύλου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή 16ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών  (Μ. Καρνάτσος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 23. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Μ. Παπαλεωνιδοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 24. Συμπληρωματική συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά, για το έτος 2016 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 25. Σύσταση της επιτροπής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του Δ.Δ. Ροϊτίκων» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 26. Σύσταση της επιτροπής του έργου με τίτλο «Διανοίξεις- Χαλικοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 27. Παροχή βοήθειας, για την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
 28. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ των Δ/νσεων Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 29. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 30. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 31. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 32. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 33. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 34. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 74.400,00€ ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 35. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Πατρέων – Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) και ΑΔΕΠ Α.Ε., με τίτλο «Πρόγραμμα συλλογής, επεξεργασίας και επιστροφής, ως βιοκαύσιμο στα Σχολεία, των τηγανελαίων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
 36. Διαγραφή οφειλής (Αβραμοπούλου Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (Αρβανιτίδου Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Βαγενάς Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής (Γιαννόπουλος Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Γιαννοπούλου Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής (Θεοδωρόπουλος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής (Θεοδώρου Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής (Καθρέπτα Ολ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής (Κάνιστρας Γ.) (144,98€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής (Κάνιστρας Γ.) (209,01€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής (Καραδήμα Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή οφειλής (Κελεμπισιώτη Ευστ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής (KOLAGJI NIKO) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής (Κοτρώτσος Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή οφειλής (Κοσμάς Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Διαγραφή οφειλής (Κοτσελάς Ευ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Διαγραφή οφειλής (Κρεμμύδας Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντινίδης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 54. Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 55. Διαγραφή οφειλής (Λυριντζής Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 56. Διαγραφή οφειλής (Λώλος Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 57. Διαγραφή οφειλής (Μαχαίρας Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 58. Διαγραφή οφειλής (Μεντζελόπουλος Ξενοδοχεία Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 59. Διαγραφή οφειλής (Μωραϊτης Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 60. Διαγραφή οφειλής (Ντούκα Αικ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 61. Διαγραφή οφειλής (Πανόπουλος Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 62. Διαγραφή οφειλής (Παπαγιαννόπουλος Α.- Ε. Ανδριόπουλος ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 63. Διαγραφή οφειλής (Πανταζοπούλου Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 64. Διαγραφή οφειλής (Πασβαντίδη Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 65. Διαγραφή οφειλής (Αφοι Πέτσα ΟΕ) (ορθή επανάληψη της 496/2016 Α.Δ.Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 66. Διαγραφή οφειλής (Πιπιλής Θ.)  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 67. Διαγραφή οφειλής (Ποσειδών Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 68. Διαγραφή οφειλής (Σκαλτσά Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 69. Διαγραφή οφειλής (Σκαρμούτσου Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 70. Διαγραφή οφειλής (Σπυροπούλου Ν.) (ορθή επανάληψη της 312/2016 Α.Δ.Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 71. Διαγραφή οφειλής (Σταματελάτος Δ(εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 72. Διαγραφή οφειλής (Τριανταφυλλόπουλος Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 73. Διαγραφή οφειλής (Τσαρδάκα Κ. και εταιρεία Παναγόπουλος & Σία ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 74. Διαγραφή οφειλών από το χρηματικό κατάλογο 4443/2016 (Μπαρδάκης Κ. κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 75. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους 4836 και 4832 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 76. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (Γκουντέλας Κ. κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 77. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Αβραμοπούλου Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 78. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γεωργοπούλου Α.) (διόρθωση της 498/2016 Α.Δ.Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 79. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Στέλλας Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 80. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Σωτηρόπουλος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, Δ.Σ., 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 80 ΘΕΜΑΤΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!