Δήμος Πατρέων: Με 29 θέματα συνεδριάζει στις 27 Ιανουαρίου

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στις 15.00, συνεδριάζει στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του δήμου Πατρέων. Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι 29 και είναι τα ακόλουθα:

 1. Για τη δίκη του Δημάρχου 13 Φλεβάρη
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (δημοσίου δικαίου), κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 3. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Horizon 2020-IA-Innovative Action», «H2020-MG-2017-Two-Stages », με τίτλο του έργου «Incitement of the integral electromobility utility service – eMobility Utility» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Horizon 2020», «H2020-MG-2016-2017 – MG-4.1-2017», με τίτλο του έργου «Increasing the take up and scale-up of innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban areas» IA Innovation Action – 2 state proposal. Το ακρωνύμιο του έργου θα είναι «Hope4ALL» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 5. Λήψη απόφασης, για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου, υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και την ανάθεσή τους σε ιδιώτες (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 6. Έγκριση πρακτικού και παράταση της αριθμ. 136782/2016 τροποποιημένης σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών, για την επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς–Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 7. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Στ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 10. Έγκριση απόδοσης Α΄ κατανομής σε Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, λόγω παραίτησης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα συντήρησης και συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή- συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 15. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναιΐκων, Μεσσάτιδας» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 17. Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Α.Ε. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 18. Ορισμός (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 19. Ορισμός (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 20. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή, για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων, στις θαλάσσιες περιοχής δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Ορισμός εκπροσώπου, για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Ορισμός εκπροσώπου, για συγκρότηση επιτροπής που αφορά στην εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου, έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 24. Ανασύσταση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Οβρυάς (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 25. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Ιωάννης Αλαμπασύνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 26. Έγκριση α) Μερικής διαγραφής τελών ελλιμενισμού 2015 και  β) Ολικής διαγραφής  τελών ελλιμενισμού 2015 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 27. Διαγραφή ποσού (Μελισσαροπούλου Αγγελική) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Θ. Λυριντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων κ.ο.κ., ποσού 5.932,45€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ, Δ.Σ., 29%, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!