Δήμος Μαραθώνα: Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς (έγγραφο)

Ο Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει ότι η κατάθεση αιτήσεων για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς τη σχολική περίοδο 2015-2016, θα πραγματοποιηθεί από 15 έως και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Τα έντυπα των αιτήσεων(νέων εγγραφών και επανεγγραφών) θα δίδονται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ , Δ/ΝΣΗ ΜΟΣΧΟΥ 2 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΤΗΛ. :22940 95338
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Δ/ΝΣΗ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 100 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 22940 66301
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» , Δ/ΝΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΤΗΛ.:2294067 565
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» ,Δ/ΝΣΗ Λ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 25, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ , ΤΗΛ.:22940 67547
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ, Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΕΤΙΖΑΣ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΗΛ.:22950 97865

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αντίγραφο Αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή μετάφρασή του (για αλλοδαπούς)
Για αλλοδαπούς Τρίτων χωρών : Άδεια Διαμονής σε ισχύ Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (εναλλακτικά Φ/Α ΔΕΚΟ)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικ. έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
Για όσους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)
Για διαζευγμένους γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
Για γονείς που είναι σε διάσταση : Αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης.
Αποδεικτικό χηρείας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)
Για μισθωτούς: Βεβαίωση εργοδότη από την οποία προκύπτει το είδος της απασχόλησης. Για αυτοαπασχολούμενους έκτος πρωτογενή τομέα :
α) Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ): Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ .
Για ανέργους: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή Αντίγραφο εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για ανέργους που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και παραμένουν άνεργοι.

Γ. ΑΜΕΑ
Για γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ : Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. Για τις επανεγγραφές δεν χρειάζεται η κατάθεση νέων δικαιολογητικών ,μόνο η κατάθεση της αιτήσεως η οποία θα συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Αφήστε μια απάντηση