Δ. Χανίων: Διανομή τροφοεπιταγών σε άπορες οικογένειες

Σε ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων οικογενειών ενόψει των εορτών του Πάσχα και στο πλαίσιο των κοινωνικών του παροχών, προχωρεί ο Δήμος Χανίων.

Συγκεκριμένα θα διατεθούν τροφοεπιταγές σε μονίμους κατοίκους του δήμου, για την προμήθεια τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς οικογένειες, που δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Χανίων – α΄ όροφος Δημαρχείου, από 2 Απριλίου έως και 10 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν είναι:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, με την προσκόμιση και της πρωτοτύπου.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2012 και αντίγραφο εντύπων Ε1, ήτοι:

α. Το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200,00 €.

β. Το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη ( αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700,00 €.

ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη ): μέχρι και 11.520,00 €.

ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη ): μέχρι και 14.400,00 €.

ΙV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280,00 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00 €.

γ. Στην περίπτωση ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600,00 €. Σε περίπτωση οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό.

Προαιρετικά εφόσον υπάρχουν:

α. Αντίγραφο απόφασης Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α, με την οποία να καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.

Σημείωση: Για όλες τις περιπτώσεις δικαιούχου, η ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου θα αποδεικνύεται με βεβαίωση σπουδών ή απόφαση καθορισμού αναπηρίας άνω του 67%.

β. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τα τηλέφωνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, 282134161- 692- 697.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΙ


Αφήστε μια απάντηση