Δ. Χαλανδρίου: Ανανέωσε 100 συμβάσεις -Αίτημα για μόνιμες προσλήψεις

Στην ανανέωση 185 συμβάσεων, εν’ ενεργεία συμβασιούχων, προχώρησε ο δήμος Χαλανδρίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ ταυτόχρονα ενέκρινε και την κατάρτιση νέου οργανογράμματος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ειδικότερα στην απόφαση, σημειώνεται: «Ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος δηµόσιας υγείας για την πόλη του Χαλανδρίου καθώς τα υπηρεσιακά κενά που θα προκύψουν από την διακοπή της εργασίας των συµβασιούχων θα προκαλέσει δυσλειτουργία στην υπηρεσία καθαριότητας (αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων, αποκοµιδή κλαδιών – ογκωδών αντικειµένων, πλύσης κάδων απορριµµάτων, οδοκαθάριση, καθαρισµός ευαίσθητων κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών κλπ). Το γεγονός αυτό, επιβάλλει την κατεπείγουσα, αδήριτη και αδιάλειπτη απασχόληση µέχρι την πλήρωση των
οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

Η εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική για το κοινωνικό σύνολο ανάγκη που προκύπτει δεν είναι αντικειµενικά δυνατόν να εξυπηρετηθεί µε τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και µε τις πρόνοιες που αυτό λαµβάνει για την κάλυψη απρόβλεπτων και εξαιρετικά επειγουσών αναγκών.

Τούτο δε ιδίως ενόψει του ότι: α) Το άρθρο 20 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 3812/2009 (Α΄234) καλύπτει µόνο ανάγκες που προκύπτουν από εκτεταµένες ζηµιές από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές, ειδικά δε για τα ζητήµατα δηµόσιας υγείας αναφέρεται µόνο στην πρόσληψη έκτακτου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, β) το άρθρο 206 ΚΚ∆ΚΥ, το οποίο αναφέρεται σε κατεπείγουσες ανάγκες, παρέχει τη δυνατότητα για σύναψη συµβάσεων που δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) µήνες, διάστηµα το οποίο προφανώς δεν είναι πρόσφορο για την αντιµετώπιση των σοβαρών ανωτέρω οργανικών υπηρεσιακών κενών και γ) είναι αµφίβολο κατά πόσο το άρθρο 205 ΚΚ∆ΚΥ, το οποίο παραπέµπει στις διατάξεις των παρ. 2 έως 17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ως προς τη δυνατότητα σύναψης συµβάσεων έκτακτου χαρακτήρα µέχρι 8 µηνών και, αναφέρεται στην αντιµετώπιση εποχικών ή παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών είναι
πρόσφορο µέσο για την άµεση αντιµετώπιση των συγκεκριµένων οργανικών υπηρεσιακών
αναγκών.

Κατόπιν των ανωτέρω συντρέχουν λόγοι που άπτονται άµεσα του δηµοσίου συµφέροντος για την αποτροπή επικείµενων κινδύνων για την δηµόσια υγεία.

β. ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας µε τακτικό προσωπικό και συγκεκριµένα µε την µε αρ. 3/2017 (Α∆Α : Ψ7Α9ΩΗ∆-6 Α6) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η πλήρωση θέσεων µονίµου προσωπικού των υπηρεσιών αυτών η οποία διαβιβάστηκε µε την αρ. πρωτ. 15076/5340/8.3.2017 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συγχρόνως το αίτηµα αναρτήθηκε επιτυχώς στο ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 185 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!