Δ. Βόλβης: Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθή νοικοκυριά 

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών του δήμου Βόλβης, των οποίων η κύρια  κατοικία έχει αποσυνδεθεί  από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας  λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με τις αιτήσεις  τους  οι πολίτες μπορεί να τύχουν της παροχής  εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, εφόσον πληρούνται τα χαμηλά  εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ που δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 474/τ.Β/2018  και σε εφαρμογή του άρθρου 36 του  Νόμου 4508/2017  (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/2017).

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης» που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Νέων Βρασνών  τηλ. 23970- 23.762 και 23970. 24.427.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την Τριμελή Επιτροπή  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 96/2018 Απόφαση Δημάρχου  και θα προωθούνται αρμοδίως για έγκριση.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ