Δ. Βόλου: Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας οι Ογλ και Γαμβέτα

Σε ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπονται οι δρόμοι Ογλ και Γαμβέτα από Ιάσονος μέχρι και 28ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την ρύθμιση κυκλοφοριακών θεμάτων στο κέντρο της πόλης. Οι τεχνικές μελέτες τους έρχονται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Bόλου της ερχόμενης Δευτέρας, ενώ η χρηματοδότηση των δύο αυτών έργων θα γίνει από το «Πράσινο Ταμείο», στο οποίο θα υποβληθούν οι προτάσεις ένταξης των δύο έργων. Επίσης θα υποβληθεί πρόταση για προμήθεια άλλων 14 υπόγειων κάδων όπως και πρόταση για αναβάθμιση του εξοπλισμού τριών πράσινων χαρών και η κατασκευή μιας νέας. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου όσο στην οδό Ογλ όσο και στην οδό Γαμβέτα, από Ιάσονος μέχρι και Αλεξάνδρας θα γίνουν εκσκαφές, καθαίρεση πεζοδρομίων και κρασπεδόριθρων, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα, επιστρώσεις από αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες, γρανιτόλιθους, κυβόλιθους, προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, φωτισμός κλπ. Τα δύο έργα θα είναι έτοιμα να παραδοθούν από την ώρα π ου θα ξεκινήσουν οι εργασίες σε έξη μήνες. Ο προϋπολογισμός και για τα δύο ανέρχεται σε 468.000 ευρώ.

Τη μελέτη για την προμήθεια των 14 υπόγειων κάδων προύπολογισμού 215.000 ευρώ, συνέταξε και πάλι η Τεχνική Υπηρεσία όπως και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τριών παιδικών χαρών και τη δημιουργία μιας νέας στο Δήμο Βόλου, συνολικού προΫπολογισμού 240.102 ευρώ.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΓΑΜΒΕΤΑ, ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΟΓΛ


Αφήστε μια απάντηση