Δ. Βόλου: Διαγωνισμός 100.000 ευρώ για τοποθέτηση του εορταστικού φωτισμού

Σε διαγωνισμό για την τοποθέτηση του εορταστικού φωτισμού για το 2018 προχωρά ο δήμος Βόλου.Μάλιστα ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Οι εργασίες επισκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης του εορταστικού φωτισμού απαιτούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον πέντε τεχνιτών ηλεκτρολόγων για χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών, ενώ το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού διαθέτει συνολικά δώδεκα υπαλλήλους (τεχνίτες ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγους), που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού, καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου θα διεξαχθεί σε χρονική περίοδο που θα υποδείξει η υπηρεσία και θα έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε έως 15/11/2018. Η αποξήλωση τους θα διεξαχθεί αυστηρώς το χρονικό διάστημα μεταξύ 7/1/2019 και 25/2/2019.

Τα υπό τοποθέτηση υλικά (επίστηλα φωτιστικά, λαμπάκια, παραστάσεις, γιρλάντες, μεταλλικά δέντρα, λεντοταινίες, φωτοσωλήνες) είναι του Δήμου Βόλου, ενώ το καλαθοφόρο όχημα για τις εργασίες θα είναι του αναδόχου.

Όλα τα υπό τοποθέτηση υλικά του εορταστικού φωτισμού θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από τις αποθήκες του Δήμου και θα παραδοθούν από τον ανάδοχο συσκευασμένα πάλι σε αυτές μετά την αποξήλωση τους μαζί με τα διάφορα μικροϋλικά εκτός των αναλωσίμων.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ