Δ. Θηβαίων: Υπέγραψε το «Σύμφωνο Δημάρχων» για την κλιματική αλλαγή

Μέλος του  «Συμφώνου των Δημάρχων» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον ο Δήμος Θηβαίων, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπογραφή του σχετικού συμφώνου από τον Δήμαρχο Σπύρο Νικολάου.

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων», είναι βασική πρωτοβουλία της Ε.Ε. που ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές σε μια κοινή δέσμευση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους μέσω της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους “3×20” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι στόχοι “3×20”  της Ε.Ε. προβλέπουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 20% αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι πολυάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην κίνηση αυτή δεσμεύονται επίσημα να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την προσχώρησή τους στην πρωτοβουλία, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη (Αειφόρο)  Ενέργεια (ΣΔΑΕ), συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής απογραφής εκπομπών, όπου θα επισημαίνεται που πρέπει να εστιαστεί η δράση και πως θα επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η μείωση στις εκπομπές CO2 που υπερβαίνει το στόχο που ορίστηκε από την ΕΕ.

Τα οφέλη για το Δήμο θα είναι πολλαπλά, καθώς από την εφαρμογή του ΣΔΑΕ θα προκύψει μείωση των λειτουργικών δαπανών, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί ενεργειακή συνείδηση στους πολίτες και ο Δήμος θα αποτελέσει πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα η σύνταξη του σχεδίου Δράσης θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία του Δήμου, στην προσπάθεια του να προσελκύσει κεφάλαια για επενδύσεις και δημόσια έργα, καθώς από αυτό θα προκύψει σημαντικός βαθμός ωριμότητας για τις προτεινόμενες από το ΣΔΑΕ δράσεις.

Τέλος, τα μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων, για το τεχνικό κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη, διάρθρωση, δημοπράτηση και έναρξη μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων για τη βιώσιμη ενέργεια, χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό για τοπικά ενεργειακά προγράμματα «ELENA», (Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια– Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEE-F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΚΛΙΑΜΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


Αφήστε μια απάντηση