Δ.Ρόδου: «Διαζύγιο» με ανάδοχο έργου αποκομιδής των απορριμμάτων

Νέες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις καταγράφονται από την Τρίτη στην «αντιδικία» μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της αναδόχου του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων στο νησί.
Το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο μερών επισημοποιήθηκε με εξώδικη δήλωση της αναδόχου αν και δεν φαίνεται να είναι «συναινετικό» και θα ακολουθήσει αντιδικία ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Πιο συγκεκριμένα η εδρεύουσα στα Ιωάννινα ανώνυμη εταιρεία «ENACT A.E.» κοινοποίησε την Τρίτη εξώδικη δήλωση – πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων προς τον Δήμο Ρόδου με την οποία χαρακτηρίσει την υπ’ αριθ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη την 4η Σεπτεμβρίου 2020, «όλως παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική» επιφυλασσόμενη ρητώς να την προσβάλει νομίμως για την ακύρωσή της.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Εργου (Ε.Π.Π.Ε.) διαπίστωσε σοβαρές πλημμέλειες στην υλοποίηση του έργου της αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου με αποτέλεσμα να λάβει απόφαση με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις στην ανάδοχο του έργου.
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας κ. Θεόδωρου, Παπαγεωργίου και το σχετικό πρακτικό της Ε.Π.Π.Ε. «παρανόμως» είχε συναφθεί τον Ιούλιο του 2018 συμπληρωματική σύμβαση για την επέκταση – αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της συγκεκριμένης σύμβασης κατά 1.542.252,99 ευρώ.
Η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε για την ανάκληση των σχετικών πράξεων βάσει των οποίων συνήφθη η συμπληρωματική σύμβαση και συγκεκριμένα δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του έτους 2018. Γνωμοδότησε ακόμη για την βεβαίωση σε βάρος του αναδόχου των επιστρεπτέων ποσών ως παρανόμως και αδικαιολογήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων.
Υποστηρίζεται επίσης ότι για το έτος 2020 εκλείπει παντελώς το εστιαζόμενο κατά βάση σε επίκληση υπεράριθμου αριθμού τουριστών, φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αυτής δηλαδή ο πλεονάζων της συμβάσεως όγκος σκουπιδιών λόγω της αυξημένης παραγωγής από τουρίστες.
ζητήθηκε ακόμη λόγω της ραγδαίας κατά πολύ άνω του 50% μείωσης του τουρισμού ανάλογη περικοπή του τιμήματος της σύμβασης ενώ περαιτέρω θεωρείται πλημμελής η εκτέλεση της σύμβασης, με επίκληση σχετικού φωτογραφικού υλικού που χαρακτηρίζονται από «απαράδεκτη κατάσταση με τους κάδους, τον χώρο περί αυτών και από απαράδεκτο όγκο σκουπιδιών στα πεζοδρόμια και στους δρόμους (οδοκαθαρισμός) και συνθέτουν μια ασυγχώρητη εικόνα του νησιού με ευθύνη του αναδόχου».
Σημειώνεται ότι η Ε.Π.Π.Ε. με πρακτικό της δεν ενέκρινε την παραλαβή των λογαριασμών ισχυριζόμενη ότι η ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει 42 προαπαιτούμενα της σύμβασης.
Επιπλέον υποστηρίζεται ότι έχει δοθεί το δικαίωμα της προαίρεσης στον ανάδοχο με την προϋπόθεση του επανακαθορισμού του φυσικού και κατ’ επέκταση και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, λόγω των συνεπειών του covid-19 και επισημαίνεται ότι υπήρξε δραστική μείωση της τουριστικής ροής στο νησί της Ρόδου, που δημιουργεί την βεβαιότητα, της μη συναίνεσης της επιτροπής στην συμπληρωματική σύμβαση, η οποία συνήφθη όπως αναφέρεται… «τάχα λόγω της τότε αύξησης του τουριστικού πληθυσμού στα επιπλέον ξενοδοχεία του νησιού, ερώτημα επί του οποίου θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και βέβαια οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές».
Η ως άνω ανάδοχος εταιρεία διαμαρτύρεται εντόνως και για το περιεχόμενο του από 8.9.2020 εγγράφου του Δήμου Ρόδου με θέμα: «Επιστροφή παραστατικών βάσει της υπ’ αριθμό 617/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» με το οποίο της επιστράφηκαν «ως μη δυνάμενα να εκκαθαριστούν και να εξοφληθούν» τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της Κοινοπραξίας «ENACT A.E. – Στήριξης Τεχνική Α.Ε.» και της ENACT A.E.
Δηλώνει δε εξωδίκως ότι επειδή από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της από 5.7.2018 συμπληρωματικής σύμβασης ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη δραστική μείωση του συμβατικού αντικειμένου της κύριας σύμβασης κατ’ επίκληση μείωσης της τουριστικής κίνησης συναινεί στην άμεση σύναψη συμφωνητικού λύσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης με ισχύ από την επομένη της υπογραφής του και υπό την προϋπόθεση της εκκαθάρισης και εξόφλησης των λογαριασμών έως την τελευταία ημέρα παροχής των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί έως τη λύση της σύμβασης.
Η εταιρεία επιπλέον δηλώνει ότι είναι παράνομη η αναδρομική λύση της συμπληρωματικής σύμβασης από τον χρόνο σύναψής της και ότι θα αναζητήσει τα συμβατικά καταβληθέντα ποσά ενώ δηλώνει ακόμη ότι είναι παράνομη η αναδρομική περικοπή του συμβατικού τμήματος επιφυλασσόμενη ομοίως ρητώς να προσφύγει νομίμως.
Δηλώνει ακόμη ότι συναινεί στην άμεση σύναψη συμφωνητικού τροποποίησης της κύριας σύμβασης και δη μείωσης του συμβατικού (φυσικού και αντιστοίχως του οικονομικού) αντικειμένου σε όποιο ποσοστό καθορίσει ο Δήμος, με ισχύ από την επομένη της υπογραφής του, υπό την προϋπόθεση αφενός της σαφούς οριοθέτησης του μειωμένου συμβατικού έργου ως προς το αντικείμενο, το ποσοστό εκτέλεσης σε σύγκριση προς αυτό που εκτελεί ο Δήμος, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, επί τη βάσει της αρχής της αναλογικότητας και του καθορισμένου στα συμβατικά τεύχη τρόπου επιμέτρησης και αφετέρου της εκκαθάρισης και εξόφλησης όλων των μέχρι την τροποποίηση λογαριασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση.
Ζητά την άμεση, πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των τιμολογίων για την υλοποίηση της σύμβασης ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Δημοκρατική Ρόδου

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΡΟΔΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!