Δ. Φυλής: Οι λόγοι που επέβαλαν τις προσφυγές κατά των εργοστασίων σκουπιδιών - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
2
Δεκέμβριος
Back

Δ. Φυλής: Οι λόγοι που επέβαλαν τις προσφυγές κατά των εργοστασίων σκουπιδιών

Τους λόγους για τους οποίους προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια γνωστοποιεί ο Δήμος Φυλής, επιβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα της aftodioikisi.gr. Χαρακτηρίζει, δε, τις δύο διαγωνιστικές διαδικασίες ως «παράνομες και ακυρωτέες». Υπογραμμίζει ότι είχε πει και ο δήμαρχος Δημήτρης Μπουραΐμης με τη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, σχετικά με το οικόπεδο για το εργοστάσιο στα Άνω Λιόσια: «οι προσβαλλόμενες εκτάσεις παράνομες και ακυρωτέες, επειδή ο ΕΔΣΝΑ, δεν έχει καταστεί κύριος της εκτάσεως, επί της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το ένδικο έργο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων».

Αναλυτικότερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Φυλής:

Στο πλαίσιο της εντολής του που έλαβε με τη με αριθμό 300/19 Δεκ. 2012 ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Φυλής, προέβη σε νομικές ενέργειες (προσφυγές) για ακύρωση της διαδικασίας κατασκευής των Εργοστασίων Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής σε χώρο της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και της Φυλής του Δήμου Φυλής, με κύρια νομικά επιχειρήματα όπως παρακάτω:

1. Οι προσβαλλόμενες πράξεις του ΕΔΣΝΑ, είναι παράνομες και ακυρωτέες, επειδή εξεδόθησαν κατά παράβασιν της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα, επειδή από τις προβαλλόμενες πράξεις για το διαγωνισμό εκτελέσεως των ενδίκων έργων, δεν εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εγκριθεί για το ίδιο έργο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην περιγραφή του έργου, αναφέρεται ότι η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείρισιν απορριμμάτων έχει εκτιμηθεί ενδεικτικώς από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι η ακριβής ποσότητα θα προσδιορισθεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.  Στην προκήρυξη διευκρινίζεται επίσης, ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει την χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας των αποβλήτων.

Ωστόσο, με την υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 195120/05.01.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για το ένδικο έργο «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης ΙΙ (ΕΜΑ ΙΙ)». Η Ε.Π.Ο. του έργου του έτους 2011 είναι πολύ συγκεκριμένη, τόσο ως προς την ετήσια ποσότητα των προς διαχείρισιν απορριμμάτων (400.000 τόνους ανά έτος, περίπου 1.500 τόνους ανά ημέρα), όσο και ως προς την τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων (συγκρότημα Μηχανικής Διαλογής των εισερχομένων απορριμμάτων, σε συνδυασμό με αναερόβια χώνευση τμήματος των αποβλήτων για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF), την παραγωγή κομπόστ και την παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου) αποκλείοντας έτσι άλλες τεχνολογίες και δη την καύση.

2. Επίσης, παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, η αρχή της βιωσίμου αναπτύξεως, οι αρχές και η νομοθεσία περί διαχειρίσεως αποβλήτων (σε επίπεδο κοινοτικού και εθνικού δικαίου) και οι διατάξεις περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ).

Ιδιαίτερη σημασία έχει, η παράβαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ως προς την ιεράρχηση των αποβλήτων.  Ήδη με την Οδηγία 2008/98, αλλά και με το νόμο με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο, προβλέπεται:

«…Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:

α) Πρόληψη

β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

γ) Ανακύκλωση

δ) Άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και

Ε)Διάθεση»

Δηλαδή, θα έπρεπε, πριν να γίνει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, να έχουν ολοκληρωθεί σε τοπικό επίπεδο (στους καθ΄έκαστον Δήμους), τα προηγούμενα αυτά στάδια.  Στην περίπτωση, δεν λειτουργεί στους Δήμους της Αττικής, ούτε ο διαχωρισμός των διαφόρων ειδών απορριμμάτων και η ανακύκλωση, ούτε και οι προβλεπόμενοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης.

3. Οι προσβαλλόμενες εκτάσεις, είναι τέλος, παράνομες και ακυρωτέες, επειδή ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., δεν έχει καταστεί κύριος της εκτάσεως, επί της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το ένδικο έργο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ  κάναμε το καθήκον μας και συμβάλαμε στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας,  αποδεχόμενοι, στην περιοχή μας μια υπερτοπική δραστηριότητα Εθνικού και Περιφερειακού χαρακτήρα, έχουμε ενημερώσει εγκαίρως τα τελευταία επτά χρόνια, όλους τους αρμοδίους και συναρμόδιους φορείς του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας και της Α΄ τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σήμερα πλέον έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ΜΟΝΟ μια δράση τοπικού χαρακτήρα η οποία θα εντάσσεται βέβαια σε ένα εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Διαβάστε επίσης:
Εύσημα Κομισιόν σε ΕΔΣΝΑ για τις ΣΔΙΤ στα σκουπίδια
Σγουρός: Τέλος στην «αμαρτωλή ιστορία» του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων
Μπουραΐμης: Ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει οικόπεδο για το εργοστάσιο στα Λιόσια
ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας για το εργοστάσιο σκουπιδιών στα Άνω Λιόσια
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζί με Μπουραΐμη στον ΕΔΣΝΑ κατά των εργοστασίων
Δ. Φυλής: Δικαστικό «μπλόκο» στα εργοστάσια σκουπιδιών

Κερατέα – Σκουπίδια: Ψηφίσθηκε η τροπολογία για τις… μισές Φοβόλες
Λαυρεωτική: Να αποσυρθεί η τροπολογία για Φοβόλες, εάν δεν αλλάξει
ΣΥΡΙΖΑ: Λαθροχειρία της κυβέρνησης για τα σκουπίδια στις Φοβόλες
Σγουρός: Διαφάνεια, τήρηση νόμων στους διαγωνισμούς για τα σκουπίδια
ΟΧΙ στο εργοστάσιο σκουπιδιών λέει ο Δήμος Φυλής
Οι Φοβόλες στο «παιχνίδι» των σκουπιδιών της Αττικής
ΕΔΣΝΑ: Απέρριψε αίτημα αναστολής διαγωνισμού για Κερατέα
Σκουπίδια Αττικής: Οι ίδιοι 8 «μνηστήρες» και για την Κερατέα
Σκουπίδια Αττικής: Οκτώ «μνηστήρες» για εργοστάσιο Γραμματικού
ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας για εργοστάσιο Άνω Λιοσίων

ΧΥΤΥ Κερατέας: Λέει «ναι» η κυβέρνηση στις Φοβόλες
Λεβαντής: Οριστικά εκτός ΠΕΣΔΑ Αττικής η Κερατέα
Λεβαντής: Αισιόδοξος για το ΧΥΤΥ στις Φοβόλες
Λεβαντής για ΧΥΤΥ Κερατέας: Πρότεινε και επίσημα την παλιά χωματερή
ΧΥΤΥ Κερατάς: Προς λύση στην παλιά χωματερή
Ο δήμαρχος δε θέλει νέες… Κερατέες

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!