δ-ευρώτα-ενέκρινε-υποβολή-πρότασης-γι-244696
ΔΗΜΟΙ | 19.01.2018 | 17:45

Δ. Ευρώτα: Ενέκρινε υποβολή πρότασης για βιοκλιματική αποκατάσταση κτιρίου

Την έγκριση υποβολής πρότασης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα για το έργο με τίτλο «Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης Κτιρίου  Μπασουράκου – Πολυχώρος Σκάλα Λακωνίας».

Η πρόταση υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από σχετική πρόσκληση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 2.500.000€ έργων δημιουργικής επανάχρησης δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του από το 2013 είχε εγκρίνει την οριστική μελέτη του έργου, η οποία υλοποιήθηκε κι ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την μελέτη το Κτίριο Μπασουράκου προβλέπεται να μετατραπεί σε έναν πολυχώρο όπου θα περιλαμβάνονται Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Αίθουσα Εκθέσεων Αγροτικών Προϊόντων και Εξοπλισμού και χώροι γραφείων. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμίζει σημαντικά τον αστικό ιστό της Σκάλας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ευρώτα.