Δ. Δελφών: «Πυρ ομαδόν» για τις αναθέσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων

  • Απο Μάκης Χολέβας
  • 31 Μαΐου 2020 - 19:18
  • Comments Off
Την απόφαση για την παραχώρηση μέσω αναθέσεων σε ιδιώτες εργολάβους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων, καθώς και της αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρίαση, την Τετάρτη 13 Μαίου. 
Το κόστος για την ανάθεση για δύο έτη ως προς τα στερεά απορρίμματα και τα βιοαπόβλητα ανέρχεται στο 1.025.906,56 €, ενώ για τα ανακυκλώσιμα και για το ίδιο χρονικό διάστημα στις 374.976,00 €. 
“Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού, να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών συλλογής και μεταφοράς του ανακυκλώσιμου υλικού με ίδια μέσα σε όλες τις δημοτικές eνότητες του Δήμου μας. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να ανατεθούν οι εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών σε ιδιώτη “, ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, αιτιολογώντας την επιλογή της δημοτικής Αρχής να αναθέσει τις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες σε ιδιώτες εργολάβους. 
Οι εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς περιλαμβάνουν την Αποκομιδή των ΑΣΑ και των βιοαποβλήτων και τη μεταφορά τους στον ΧΥΤΥ και τη Μονάδα Κομποστοποίησης αντίστοιχα, του Δήμου Δελφών, που χωροθετούνται στη θέση «Βαρτός» της Δ.Ε. Άμφισσας, συνέχισε ο Χάρης Αγαπητός, λέγοντας πως η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται χρησιμοποιώντας συνολικά δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας (ένα για τη Δ.Ε. Παρνασσού και ένα για τη Δ.Ε. Ιτέας), ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών, τα οποία θα εκμισθώσει ο Δήμος στον Ανάδοχο για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα γίνεται χρησιμοποιώντας ένα απορριμματοφόρο περιστρεφόμενου τυμπάνου, το οποίο θα εκμισθώσει ο Δήμος στον Ανάδοχο για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Τα φορτηγά οχήματα θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο αποκλειστικά για την εκτέλεση έργου που θα του ανατεθεί. Κάθε απορριμματοφόρο, τέλος, θα επανδρωθεί από τον ανάδοχο με πλήρωμα 3 ατόμων (1 οδηγός και 2 βοηθοί εργάτες), ενώ οι  εργασίες καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται με συνολικά 14 εργάτες καθαριότητας σε καθημερινή βάση.
Ως χώρος συμβατικής εργασία και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου, αναφορικά τώρα με τον τομέα των ανακυκλώσιμων, ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που υπάρχουν και που είναι αποθηκευμένα ανακυκλώσιμα υλικά εντός ή εκτός των τυποποιημένων μπλε κάδων ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί. Ακόμη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί , ανέφερε ο εισηγητής, την αποκομιδή των υλικών στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον Δήμο νέοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδείξει η Δημοτική αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. Σημειώνουμε , κατέληξε ο Χ. Αγαπητός, ότι για τις εν λόγω υπηρεσίες γινόταν ανάθεση σε εργολάβο και σε προηγούμενα έτη -μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και συμβάσεις Δήμου Δελφών με ιδιώτες-,λόγω έλλειψης προσωπικού.
Κάθετα αρνητική η αντιπολίτευση
«Διαφωνούμε επί της αρχής, όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει, πολύ δε περισσότερο που η δαπάνη για αυτές τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι εργολάβοι καθαριότητας στο Δήμο ανέρχονται πλέον με τις σημερινές υπό ψήφιση μελέτες στο δυσθεώρητο ποσό των 700.000 ευρώ ανά έτος. Ο επί τριετία προγραμματισμός της δημοτικής αρχής θα κοστίσει στο Δήμο μας περί τα 2.100.000 ευρώ, μια δαπάνη που είναι υπερβολικά μεγάλη και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική σταθερότητα του Δήμου Δελφών. Πολύ περισσότερο, που πλέον αρκετά ανελαστικά έως σήμερα κόστη περιορίζονται λόγω της προσεχούς έναρξης λειτουργίας του μεγάλου έργου στη θέση «Βαρτός» της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας. Ιδίως συρρικνώνονται τα μεταφορικά κόστη και θα ανέμενε κανείς, αν όχι μείωση της επιβάρυνσης των δημοτών μας, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον συμμάζεμα της δαπάνης του Δήμου”, ήταν η θέση της μείζονος μειοψηφίας, για να συμπληρώσει τη θέση της η άλλοτε δημοτική Αρχή ως εξής: 
“Το ασύλληπτο αυτό ποσό (για το οποίο αμφιβάλλουμε σοβαρά κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο Δήμος μας) καταρρίπτει το επιχείρημα της δημοτικής αρχής του περασμένου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Τότε προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, που μας παρείχε υποστηρικτικές υπηρεσίας με προγραμματική σύμβαση τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιτύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, μας κόστιζε πολύ ακριβά. Κι όμως η αντίστοιχη δαπάνη για το ΦΟΔΣΑ κυμαινόταν περί τις 400.000 ευρώ ετησίως, μαζί με την  παραχώρηση μηχανήματος έργου (με αρπάγη) μεγάλου μεγέθους που περισυνέλεγε τα κλαδέματα”.
“Όταν το θέμα είχε συζητηθεί για πρώτη φορά το Φθινόπωρο είχαμε υποστηρίξει ως λύση ανάγκης την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία μας έλεγε: «Αποφασίζουμε την αποκομιδή των σκουπιδιών να την κάνουμε εμείς ως Δήμος Δελφών, παίρνοντας την υπηρεσία αυτή από τον ΦΟΣΔΑ. Για τον λόγο αυτό θα εφαρμόσουμε την διαδικασία που απαιτείται, για να δώσουμε την αποκομιδή των σκουπιδιών σε εργολάβο για τους επόμενους 3 μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουμε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να οργανώσουμε την υπηρεσία αυτή να την κάνουμε μόνοι μας”, τόνισε ο Παναγιώτης Μέγκος στην δική του τοποθέτηση, για να συνεχίσει υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει αποκλειστικά να εξυπηρετείται από τον Δήμο. Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιολογικοί, Απορρίμματα- Σκουπίδια, Δημοτική Οδοποιία και Δημοτικός Φωτισμός είναι τα αντικείμενα που ο Δήμος δεν πρέπει ποτέ να εκχωρήσει σε κανένα και να τα εξυπηρετεί πάντα ο ίδιος. “Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτά είναι υποχρεωμένος να τα φέρει σε πέρας”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των Πολιτών στο
Προσκήνιο, για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ως εξής: 
“Είναι σε όλους μας γνωστό πως ο κος Παναγιωτόπουλος είναι υποστηρικτής του ΦΟΣΔΑ από την πρώτη στιγμή και το «όραμά» του είναι την υπηρεσία αυτή της αποκομιδής των σκουπιδιών, ο Δήμος να την παραχωρήσει. Η δική μας παράταξη πιστεύει ακριβώς το αντίθετο και αυτό υποστηρίζουμε από το Σεπτέμβρη του 2014 που ήρθε ως πρόταση στο δ.σ. έως και σήμερα. Εμείς με την λογική να δώσουμε – παραχωρήσουμε τα εργαλεία του Δήμου, ακριβά εργαλεία μάλιστα και κινητά περιουσιακά μας στοιχεία, σε ιδιώτη εργολάβο, για να προσλάβει εκείνος προσωπικό για να κάνει την δουλειά που πρέπει να κάνει ο Δήμος, είμαστε αντίθετοι”.
“Η σημερινή είναι η συνέχεια των συνεδριάσεων του Νοέμβρη, στην αρχή της θητείας σας, που δώσατε εργολαβία την καθαριότητα για ένα τρίμηνο. Είναι η εικόνα που βλέπουμε σχεδόν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας αυτό τον καιρό: ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΕ και με τις ευλογίες και προτροπές της κυβέρνησης, η καθαριότητα περνά σε ιδιώτες εργολάβους, εμπορευματοποιείται”, ανέφερε κινούμενος σε παρεμφερές μήκος κύματος ο Στάθης Λεοντίου.
“Περνάτε την καθαριότητα από την έμμεση ιδιωτικοποίηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής με τον ΦοΔΣΑ, στην άμεση. Τη σπάτε στα 3 για να βολέψετε περισσότερους εργολάβους, στους οποίους παρέχετε τα απορριμματοφόρα και τα εργαλεία για 2 χρόνια αντί ενός εκατομμύριο ευρώ, για να κάνουν τι; Να προσλάβουν 23 κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα εργαζομένους να κάνουν τη δουλειά και οι εργολάβοι τους νταβαντζήδες; Και μη μας πείτε πως έχουν τάχα μου τεχνογνωσία και τέτοια. Έχουν τεχνογνωσία. Στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στη μισθωτή σκλαβιά. Σε αυτό συμφωνούμε”, κατέληξε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.
“Η Δημοτική μας παράταξη «ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» έχουμε εκφραστεί πολλές φορές τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών αγαθών και των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου.Προβαίνετε στην ιδιωτικοποίηση τόσο εσείς όσο και η προηγούμενη δημοτική αρχή πάντα με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού . Είναι μια αστεία δικαιολογία αφού το προσωπικό αφενός είναι επαρκές τεκμηριωμένα βάσει του ΟΕΥ (Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας) αφετέρου η πολιτεία σας έχει δώσει πολλάκις το δικαίωμα της πρόσληψης εποχιακών εργαζομένων.  Όλα αυτά γίνονται για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και σε καμία περίπτωση των συμφερόντων του Δήμου” , ήταν η θέση του Γιώργου Δρακάκη.
 Πηγή: fonografos.net
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!