Δ. Χαλανδρίου: Στα «μαχαίρια» δημοτική αρχή με συμβούλους για καταψήφιση τεχνικού προγράμματος

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δημοτικούς σύμβουλους του δήμου Χαλανδρίου και τη δημοτικής αρχή, με αφορμή την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος που εισηγήθηκε ο δήμος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καταγγέλλουν τη δημοτική αρχή για «απεργοσπασία», επειδή συγκάλεσαν νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα, μέρα απεργίας από την ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Η δημοτική αρχή από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ότι η μη ψήφιση του τεχνικού προγράμματος δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθούν οι 127 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στην καθαριότητα του δήμου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του, οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρουν: 

Μετά την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή Χαλανδρίου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος έσπευσαν να συγκαλέσουν νέα συνεδρίαση για σήμερα, Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017.

Γνώριζαν, όμως, όταν έστειλαν τη σχετική πρόσκληση (17/11/17), ότι είχε προγραμματιστεί 24ωρη Απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις 22/11/2017 (ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 15/11/2017).
Οι υπογράφοντες ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι απευθυνθήκαμε, την επόμενη ημέρα της αποστολής της πρόσκλησης, στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητήσαμε να μην γίνει συνεδρίαση την ημέρα της Απεργίας των εργαζομένων στους Δήμους.

Προτείναμε μάλιστα, για να αφαιρέσουμε και τα όποια προσχήματα, η συνεδρίαση να γίνει την επόμενη ημέρα (Πέμπτη, 23/11/2017). Δυστυχώς, η Πρόεδρος και ο Δήμαρχος επιμένουν στην επιλογή τους να πραγματοποιήσουν τη συνεδρίαση σήμερα.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για αυτήν την απεργοσπαστική στάση του Δημάρχου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πρωτοφανές για το Δήμο Χαλανδρίου να συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο σε ημέρα Απεργίας. Είναι, επίσης, δεδομένο ότι τα αιτήματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι αφορούν στην υπεράσπιση του Δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, στην κατάργηση των νόμων που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών της, στην άμεση έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ κτλ.

Για τη διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων θα έπρεπε να αποφασιστεί το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου μας και όλων των Δήμων της χώρας, ώστε να συγκροτηθεί ένα πλατύ μέτωπο αντίστασης και αγώνα για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Είναι υποκριτικό και προσχηματικό να ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι η «μη ψήφιση του τεχνικού προγράμματος δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθούν οι 127 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στην καθαριότητα» και ταυτόχρονα να συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο την ημέρα που απεργούν οι εργαζόμενοι διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση αυτού ακριβώς του αιτήματος.

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, σεβόμενοι το δικαίωμα της Απεργίας των εργαζομένων δηλώνουμε ότι δεν θα προσέλθουμε στη σημερινή συνεδρίαση.

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι Χαλανδρίου:
Αλεξίου Θοδωρής
Ευσταθίου Τάσος
Καλομοίρης Γρηγόρης
Κασίμης Χρήστος
Κιούσης Θανάσης
Λιερός Γιώργος
Μάζη Χρυσούλα
Τζούρας Παναγιώτης
Φασίτσα Πόπη

Η απάντηση της δημοτικής αρχής Χαλανδρίου:

Στο Άρθρο 77 του Ν. 4173/2013(Προϋπολογισμός δήμων) που επικαλείστε ορίζονται τα ακόλουθα:

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2.Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΚΥΑ με αριθμό 25595/ ΦΕΚ 2658 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων Ο.Ε. 2018, δημοσιεύτηκε στις 28/7/2017. Η υπ. Αρ. πρωτ. 28386/ 2017 εγκύκλιος, με θέμα «Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018 & λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εξεδόθη από το Υπουργείο Εσωτερικών & συγκεκριμένα από το Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών στοιχείων Τ.Α. & περιείχε οδηγίες ως προς την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρά από τους Δήμους για τις εκτιμήσεις εσόδων & εξόδων στις 31/12/2017.

Κάνοντας χρήση αυτής της μεθοδολογίας έγινε η εγγραφή των εκτιμήσεων ΠΟΕ στις 31/12/2017 στην κατηγορία 81 των εξόδων, καθώς και ο καθορισμός του ύψους του Χρηματικού υπολοίπου στις 31/12/2017 στην κατηγορία 5 των εσόδων από την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης .

Σας τονίζουμε ότι η ανωτέρω εγκύκλιος κοινοποιείται & στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που ελέγχουν την σωστή τήρησή της, κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, αποτελεί & το κριτήριο ελέγχου από το Παρατηρητήριο ,των πεδίων του Προϋπολογισμού, που ενσωματώνονται στην βάση δεδομένων του Υπουργείου, προκειμένου να εκδοθεί η γνώμη του επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού. Γνώμη, η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά τον Προϋπολογισμό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όπως συνάδει εκ των ανωτέρω & συγκεκριμένα δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία κοινοποίησης της ΚΥΑ, 28/7/2017 & της εγκυκλίου 24/8/2017, είναι πρόδηλο ότι καθίστατο αδύνατη η κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018 (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Νομοθεσία) από την Εκτελεστική Επιτροπή & κατά συνέπεια η αποστολή του, στην Οικονομική Επιτροπή έως 20 Ιουλίου.

Μη τηρουμένων των ανωτέρω οδηγιών, ελλοχεύει ο κίνδυνος αναπομπής του Προϋπολογισμού.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Η χρονική πορεία ψήφισης τεχνικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών του Δήμου Χαλανδρίου, κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε η ακόλουθη:

Οικονομικό έτος 2010: 21/12/2009

Οικονομικό έτος 2011: Εκτελεστική Επιτροπή 23/03/2011

Δημοτικό Συμβούλιο 30/03/2011

Οικονομικό έτος 2012: Δημοτικό Συμβούλιο 28/12/2012

Οικονομικό έτος 2013: Εκτελεστική Επιτροπή 09/11/2012

Δημοτικό Συμβούλιο 19/11/2012

Οικονομικό έτος 2014: Δημοτικό Συμβούλιο 30/12/2013

Οικονομικό Έτος 2015: Εκτελεστική Επιτροπή 01/12/2014

Δημοτικό Συμβούλιο 11/12/2014

Οικονομικό Έτος 2016: Εκτελεστική Επιτροπή 20/11/2015

Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα 30/11/2015

Οικονομικό Έτος 2017: Εκτελεστική επιτροπή 22/11/2016

Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πορεία κατάρτισης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου για το Ο.Ε. 2018, δεν διαφέρει ουσιωδώς από τα προγενέστερα έτη ούτε από την τακτική που ακολουθούν οι Δήμοι όλης της χώρας, γεγονός που θα έπρεπε να γνωρίζετε ως δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χαλανδρίου από το έτος 2014.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!