Αυτοδιοικητικές-Ευρωεκλογές: Τι ισχύει για εκλογικούς καταλόγους & εκλογικά τμήματα (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις για τους εκλογικούς καταλόγους, τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και για τα κατασήματα ψηφοφορίας για τις Ευρωεκλογές αλλά και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊού εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα για τους Εκλογικούς καταλόγους:

Οι εκλογές θα διενεργηθούν µε τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της
Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), στην οποία περιλαµβάνονται οι µεταβολές
(νέοι εκλογείς, µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν
συντελεστεί µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδηµοτών
Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών περιλαµβάνονται όλες οι
µεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η
Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαµβάνονται οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών µελών, εφόσον διαµένουν στη χώρα µας
και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήµο, προκειµένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις δηµοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές ή/και
εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019. Στους
καταλόγους των πολιτών της Ένωσης περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις
εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1. Σύσταση εκλογικών τµηµάτων
Τα περί εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών,
κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και
55 του π.δ/τος 26/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 3852/2010
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
Η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τµήµατα κατά τις εκλογές της
26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 ρυθµίζεται µε την µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Βάσει αυτής:
α. Η αρίθµηση των εκλογικών τµηµάτων είναι συνεχής, ξεκινώντας από τον αριθµό
«1».
β. Για αριθµό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη
4
εκλογικών τµηµάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή, πχ «25Α»
και «25Β».
γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις
περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α».
δ. Η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων
κοινότητας, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β».
ε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα ανωτέρω «Α»
και «Β» εκλογικά τµήµατα να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστηµα και σε
συνεχόµενες αίθουσες που θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο, ώστε να προκύπτει και
χωροταξικά η αλληλουχία τους.
στ. Σε κάθε τµήµα που αποτελεί µέρος του ίδιου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο
του ίδιου εκλογικού καταλόγου. Στα τµήµατα µε τη διάκριση «Β» δεν θα χορηγηθεί ειδικός
κατάλογος ετεροδηµοτών.

Δείτε αναλυτικά όλες τις διευκρινήσεις στην σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!