Αυτοδιοικητικές εκλογές: Αναστολή προσλήψεων & υπηρεσιακών μεταβολών (εγκύκλιος)

Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών που θα διεξαχθούν στη
χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018),
σας ̟πληροφορούµε για τα θέµατα σχετικά µε υπηρεσιακές µεταβολές και προσλήψεις προσωπικού κατά το χρονικό διάστηµα που προηγείται και έπεται των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως έχει τροποποιηθεί
µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), oι διατάξεις
του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), το οποίο ρυθµίζει τις προσλήψεις και τις
υπηρεσιακές µεταβολές κατά τις προεκλογικές περιόδους, ισχύουν για το χρονικό
διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισµό ή
την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός  που προηγείται της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την
εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σε̟τεµβρίου 2019.

Φορείς που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή είναι οι εξής :
– Οι ΟΤΑ α΄ Βαθµού (∆ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού)
-Οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
αυτών)
– Τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού (επιχειρήσεις
πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανά̟τυξης κ.α.),
– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
– Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε)
– Οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆)

Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει µόνο για τους
υπαλλήλους των προαναφερόµενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]