Δήμος Φυλής: Αποζημιώθηκε ιδιοκτήτης ακινήτου που είχε δεσμευτεί από το 1985

Την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη ακινήτου, το οποίο είχε δεσμευτεί από το 1985 από τον δήμο, υλοποίησε ο δήμος Φυλής, ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το 2009 ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει στην ανεξάρτητη αρχή ότι ο πρώην δήμος Άνω Λιοσίων και νυν δήμος Φυλής, δεν προχώρησε στην απαλλοτρίωση και στην καταβολή αποζημίωσης για ακίνητο που είχε δεσμευτεί από το 1985, με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως.

O Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η πολυετής δέσμευση του συγκεκριμένου ακινήτου, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης -σε χρήμα ή σε είδος, με τη μορφή παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ίσης αξίας- συνιστά αποδυνάμωση της ιδιοκτησίας και καθώς δεν υπήρχε γραπτή ανταπόκρισης εκ μέρους του δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης, που υπερέβη τα τριάμισι χρόνια, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τον Ιούλιο του 2012, από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την κίνηση διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου της δημοτικής αρχής.

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επεσήμανε αρχικά προς τον δήμο Φυλής ότι η πολυετής δέσμευση του ακινήτου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης δεν είναι νόμιμη. Παράλληλα, υπενθύμισε την υποχρέωση συνεργασίας του δήμου με την Ανεξάρτητη Αρχή, παράλειψη που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, και με σχετική του απόφαση κίνησε τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου της δημοτικής αρχής.

Τελικά ο δήμος Φυλής ενημέρωσε εγγράφως τον Συνήγορο ότι, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με απόφασή του την καταβολή αποζημίωσης της ιδιοκτησίας, με το ποσό των 22.097,60 ευρώ και ότι έχει σοβαρή αδυναμία να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών, και για το λόγο αυτό προωθεί τη συνομολόγηση δανείου ύψους 75.199.000 ευρώ.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση