Απίστευτες καταστάσεις στον χρεοκοπημένο δήμο Γόρτυνας- Με... προφορικές συμβάσεις προμήθειες εκατοντάδων χιλιάδων €! (έγγραφα) - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
24
Μάρτιος
Back

Απίστευτες καταστάσεις στον χρεοκοπημένο δήμο Γόρτυνας- Με… προφορικές συμβάσεις προμήθειες εκατοντάδων χιλιάδων €! (έγγραφα)

Με… προφορικές συμβάσεις, χωρίς αποφάσεις των οργάνων του δήμου και φυσικά χωρίς καμιά δημόσια και διαφανή διαδικασία, ο δήμος Γόρτυνας αναθέτει προμήθειες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά όταν οι νομικοί του δήμου υποστηρίζουν ότι είναι παράνομη η καταβολή των χρημάτων, αφού δεν υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά, η πλειοψηφία του δήμου – πιθανώς προκειμένου να καλύψει τις μη έγκυρες αποφάσεις του αντιδημάρχου Οικονομικών, όχι μόνο αποφασίζει ότι είναι νόμιμα, αλλά ο ίδιος ο αντιδήμαρχος καταθέτει μάρτυρας στο δικαστήριο υπέρ του προμηθευτή που προσφεύγει στο δικαστήριο για να διεκδικήσει τα χρήματα!

Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο δήμο Γόρτυνας του Ηρακλείου, έναν – κατά ομολογία του ίδιου του δημάρχου του- χρεοκοπημένο δήμο!

“Προφορική σύμβαση” τριπλάσιου ύψους από τη νόμιμη!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγες ημέρες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ακύρωσε απόφαση της δημοτικής Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με την οποία είχε αποφασιστεί να μην προσφύγει ο δήμος κατά ∆ιαταγής Πληρωµής ύψους 131.291,53€, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, µετά από αίτηση της εταιρίας «Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.». Η απόφαση της επιτροπής ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη “δεδομένου ότι η απαίτηση δεν έχει προκύψει από νόμιμη σύμβαση, καθώς η εν λόγω προμήθεια δεν διενεργήθηκε, ως όφειλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) – Υ.Α 11389/1993”.

Τι είχε συμβεί; Ο δήμος είχε αναθέσει το καλοκαίρι του 2014 στη συγκεκριμένη εταιρεία, μετά από διαγωνισμό, την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. Ο διαγωνισμός ήταν προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, και η έκπτωση που πρόσφερε ήταν 20,64%. Η σύμβαση, δηλαδή, ήταν στις 36.000 ευρώ. Στα τέλη του 2014, κι ενώ η σύμβαση είχε λήξει, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών δίνει με “προφορική σύμβαση” νέο αντικείμενο στον ίδιο προμηθευτή, ύψους 131.293 ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο από το προηγούμενο, που έγινε με έγκυρη διαδικασία! Όπως προκύπτει στη συνέχεια, δεν υπάρχει καν απόφαση (δε θα μπορούσε άλλωστε να υπάρξει απόφαση απευθείας ανάθεσης, λόγω του μεγάλου ποσού). Επίσης, τις παραγγελίες των υλικών δεν της κάνει κάποιο αρμόδιο τμήμα του δήμου, αλλά ο ίδιος ο αντιδήμαρχος!

Σύµφωνα επίσης µε έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου, η “οφειλή δεν εµφανίζεται καταχωρηµένη στα αρχεία της, ούτε υφίσταται σχετική σύµβαση για την προµήθεια των ειδών, που αναφέρονται στα περιγραφόµενα στην διαταγή πληρωµής τιµολόγια”! Έτσι, σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε ευρώ για την “προφορική σύμβαση”.

1

Η εταιρεία προσφεύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο – όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει και άλλες φορές με ανάλογο τρόπο αναλάβει εργασίες από τον συγκεκριμένο δήμο και έχει διεκδικήσει επίσης μεγάλα ποσά με δικαστικές προσφυγές- το οποίο εκδίδει τον Ιούλιο του 2015 διαταγή πληρωμής του ποσού.

Το θέμα έρχεται στις 4 Αυγούστου στην Οικονομική Επιτροπή, με πρόταση της νομικής συμβούλου του δήμου να αντικρουστεί με νομικά μέσα η διαταγή πληρωμής. Όπως αναφέρει σε έγγραφό της προς την επιτροπή, “συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής κατ’ αρ. 632 ΚΠολ∆ κατά της υπ’ αρ. 501/10/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, καθώς, η απαίτηση δεν έχει προκύψει δυνάµει νόµιµης σύµβασης και δεν συνιστά βέβαιη και εκκαθαρισµένη οφειλή του ∆ήµου προς την αιτούσα, µπορεί δε να επιδιωχθεί η είσπραξή της δικαστικά όχι όµως µε έκδοση διαταγής πληρωµής αλλά µε την άσκηση αγωγής βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισµού”.

Παραδόξως, η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο δήμαρχος, Νίκος Σχοιναράκης, παρά την εισήγηση της δικηγόρου αλλά και των στοιχείων που καταθέτει η οικονομική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει καμιά νόμιμη σύμβαση στα συρτάρια της, αποφασίζει, ομόφωνα μάλιστα, να μην ασκήσει κανένα δικαστικό μέτρο κατά της διαταγής πληρωμής, “νομιμοποιώντας” την “προφορική σύμβαση” των 131.000 ευρώ! Στην απόφαση αναφέρονται ότι η επιτροπή αποφάσισε:

2

“Την µή άσκηση ένδικων µέσων κατά της υπ’ αρ. 501/510/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, γιατί η συγκεκριµµένη προµήθεια έγινε από τον ∆ήµο κατόπιν προφορικής ανάθεσης λόγω εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της έγγραφης σύµβασης που υπήρχε µε την εταιρεία κατά τα τέλη του έτους 2014 και για την κάλυψη άµεσων και επιτακτικών αναγκών του ∆ήµου και επί πλέον µή δυνατότητας τροποποίησης του πρ/σµού του ∆ήµου και έκδοσης πρότασης ανάληψης δαπάνης ενώ για το 2015 η αδυναµία ισοσκέλισης πρ/σµού δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα ένα από τα οποία ήταν και η αδυναµία ανάθεσης προµηθειών σηµαντικών για την λειτουργία του ∆ήµου όπως και η συγκεκριµµένη. Υποχρεώθηκε λοιπόν ο ∆ήµος να προχωρήσει σε προφορική σύµβαση εξασφαλίζοντας τιµές ίδιες µε αυτές που ήταν σε προηγούµενες έγγραφες συµβάσεις ενώ το σύνολο των εµπορευµάτων έχουν παραληφθεί και από υπαλλήλους που επιβεβαιώνουν ότι τα εµπορεύµατα παρελήφθησαν και χρησιµοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δηµοτών (επισκευές αντλιοστασίων)”.

Η ακύρωση

Η απόφαση μη άσκησης ένδικων μέσων, εκτός από το γεγονός ότι υιοθετεί μια παράνομη “προφορική σύμβαση”, είναι φυσικά και σε βάρος του ίδιου του δημοτικού συμφέροντος. Έτσι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την απόφαση της μη προσφυγής.

3

Τακτική οι “προφορικές συμβάσεις”…

Αυτή όμως δεν είναι η μόνη υπόθεση που έχει ο δήμος Γόρτυνας με τον συγκεκριμένο προμηθευτή, ο οποίος αναλαμβάνει  εδώ και χρόνια εργασίες όχι μόνο από τον συγκεκριμένο δήμο, αλλά και άλλους του νομού Ηρακλείου.

Στις 10 Ιανουαρίου 2013 επιδίδεται στο δήμο, που μόλις πριν ένα χρόνο έχει δημιουργηθεί με συνένωση,  διαταγή πληρωμής συνολικού ύψους 149.659,87€, που αφορά σε προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού του πρώην δήμου Αγίας Βαρβάρας και του νέου δήμου Γόρτυνας ποσού 46.060,87€ και 103.599,60€ αντίστοιχα. Όπως προκύπτει, πρόκειται για ανάλογη υπόθεση με αυτήν που περιγράψαμε παραπάνω. Με προφορικές συμβάσεις”, τόσο του πρώην δήμου Αγίας Βαρβάρας, όσο και του νέου, διάδοχου, δήμου Γόρτυνας (και στους δύο δήμαρχος τις δυο περιόδους είναι ο Νίκος Σχοιναράκης), ανατίθενται στην εταιρεία προμήθειες, την αμοιβή για τις οποίες διεκδικεί στα δικαστήρια.

Στο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που συζητά το θέμα τον Οκτώβριο του 2013 (πρόεδρος τότε δεν είναι ο δήμαρχος, αλλά άλλος σύμβουλος) αποκαλύπτεται ότι ο δήμος είχε αποφασίσει να μην ασκήσει κανένα ένδικο μέσο για την αμφισβήτηση της νομιμότητας του ποσού, καθώς δεν προέκυπτε από νόμιμη σύμβαση. Η δικηγόρος στο έγγραφο που καταθέτει, σημειώνει:

“Κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής προβλεπόταν η άσκηση του ένδικου μέσου της ανακοπής κατ’ αρ. 632ΚΠολΔ εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών, ωστόσο με την υπ’ αρ. 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η μη άσκησή της δεδομένου ότι α) η εταιρία παραιτήθηκε από την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής για μέρος της απαίτησής της ύψους 31.066,57€, προερχόμενη από τον πρώην Δήμο Αγίας Βαρβάρας, λόγω αμφισβήτησης της οφειλής αυτής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, β) μέρος της οφειλής ύψους 14.993,70€, προέρχεται από δαπάνη που δι’ εγγράφων προκύπτει ότι υφίσταται σε βάρος του πρώην Δήμου Αγίας Βαρβάρας και γ) μέρος της οφειλής ύψους 103.599,60€ προέρχεται από δαπάνη που αν και έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια σύμβαση, ωστόσο σύμφωνα με την ομολογία του αρμόδιου αντιδημάρχου Σταύρου Ξυλούρη έγινε για να καλυφθούν άμεσες & επιτακτικές ανάγκες του Δήμου και σε τιμές ίσες με αυτές που επιτυγχάνονται στα πλαίσια εγγράφων συμβάσεων.

Στις 05-04-2013 επιδόθηκε στον Δήμο μας για δεύτερη φορά αντίγραφο εξ απογράφου της ίδιας ως άνω υπ’ αρ. 6/10530/2239/2013 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και πάλι χωρίς να συνοδεύεται από επιταγή προς πληρωμή για την ίδια αξίωση της εταιρίας Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ σε βάρος του Δήμου μας συνολικού ύψους 149.659,87€”.

Παρά τη νομική εισήγηση να γίνει προσφυγή με επίκληση νομικών λόγων, η Οικονομική Επιτροπή και τότε αρνείται να το κάνει.

Ο αντιδήμαρχος μάρτυρας κατά του δήμου!

Υπάρχει μια ακόμα ανάλογη υπόθεση, μικρότερου ποσού (40.000 ευρώ) που προκύπτει από αγωγή του ίδιου προμηθευτή σε βάρος του δήμου Γόρτυνας. Και πάλι αναφέρεται σε προμήθειες με βάση “προφορική σύμβαση”. Το νέο παράδοξο εδώ είναι ότι αντιδήμαρχος Οικονομικών που έδωσε με παράνομο τρόπο την εντολή της προμήθειες, εμφανίζεται στο δικαστήριο ως μάρτυρας του δήμου, ο οποίος αντικρούει, υποτίθεται, την αγωγή, όμως καταθέτει υπέρ του αντίδικου δήμου!

Η αγωγή εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2013, αλλά η απόφαση σε βάρος του δήμου εκδόθηκε αρκετά αργότερα. Το θέμα απασχολεί την Οικονομική Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014. Τα μέλη της συζητούν αν θα πρέπει να ασκηθεί έφεση. Η απόφαση εδώ είναι ευλόγως αρνητική, καθώς ο ίδιος ο αντιδήμαρχος έχει καταθέσει υπέρ της αξίωσης της εταιρείας… Άρα, μια έφεση δεν είχε καμιά τύχη.

Από το έγγραφο όμως της εισήγησης της νομικής συμβούλου διαβάζουμε πώς ο (αναθέτων προφορικά) αντιδήμαρχος στήριξε τη θέση της ¨αντιδίκου” εταιρείας:

“Το ποσό αυτό επιδικάστηκε σε βάρος του ∆ήµου Γόρτυνας για την εξόφληση ισόποσης απαίτησης της εταιρίας προερχόµενη από την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που η ίδια εµπορεύεται, το οποίο πώλησε και παρέδωσε στον ∆ήµο Γόρτυνας για την κάλυψη άµεσων & επιτακτικών αναγκών του σε διάφορα έργα του ∆ήµου

Την εν τοις πράγµασοι προµήθεια του ∆ήµου µε το σύνολο των επίδικων υλικών οµολόγησε ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος των Οικονοµικών του ∆ήµου Γόρτυνας έτους 2013, ο οποίος κατέθεσε ως µάρτυς του ∆ήµου κατά την εκδίκαση της παραπάνω αγωγής, επιβεβαιώνοντας ότι πράγµατι µε προφορικές εντολές δικές του ως αρµόδιου αντιδηµάρχου δόθηκαν οι παραγγελίες για την προµήθεια αυτών και ότι η διαδικασία αυτή της προφορικής εντολής, η οποία ήταν εις γνώση του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήταν η µόνη λύση αφού την περίοδο εκείνη για να γίνει µία σύµβαση κατά τον νόµο δεν αρκούσε η σχετική εγγραφή στον προϋπολογισµό αλλά έπρεπε να υπάρχει και το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό διαθέσιµο, κάτι που δεν στον ∆ήµο µας δεν υπήρχε. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, ουσιαστικά, οµολογήθηκε η απαίτηση της εταιρίας σε βάρος του ∆ήµου”.

Να σημειώσουμε τέλος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει με δικαστικές προσφυγές διεκδικήσει χρήματα και από άλλους δήμους (Αρχανών – Αστερουσίων και Μινώα), όμως πάντοτε οι άλλοι ΟΤΑ υπερασπίζονταν τη θέση τους με ένδικα μέσα, σε αντίθεση με τον ΟΤΑ της Γόρτυνας…

Πηγή: candianews.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!