Απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Αγίου Βασιλείου για το Παλιγκρέμνο - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
7
Δεκέμβριος
Back

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Αγίου Βασιλείου για το Παλιγκρέμνο

Με πολύ μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Αγίου Βασιλείου που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο σχετικά με την
θεσμοθέτηση του καθεστώτος προστασίας του Παλίγκρεμνου στον Πλακιά. Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την πρόθεση του για συνεργασία προς όφελος του
τόπου αλλά και συνεχή ενημέρωση για λόγους διαφάνειας. Δυστυχώς όμως η πρόσφατη άδικη, άτοπη, ανιστόρητη και πολιτικά άκομψη ανακοίνωση προκαλεί μόνο απογοήτευση καθώς ο ρόλος
της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστικός και χρήσιμος με ολοκληρωμένες και εποικοδομητικές προτάσεις οι οποίες συμβάλουν θετικά στην εξεύρεση λύσεων και γενικά στην πρόοδο του Δήμου.
Η συγκεκριμένη επιστολή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα: Πρόκειται για ελλιπή ενημέρωση ή πρόκειται για εσκεμμένη απόκρυψη των πραγματικών ενεργειών του Δήμου με στόχο την μικροκομματική εκμετάλλευση της αγωνίας των δημοτών; Και στις δυο περιπτώσεις η απάντηση προκαλεί θλίψη.
Είναι πολιτικά απαράδεκτο η μικροπολιτική αξιοποίηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Είναι ακόμα πιο λυπηρό μια «μονόχρωμη» δημοτική παράταξη να κατηγορεί την Δημοτική Αρχή για
«πολύχρωμη» πλειοψηφία η οποία προφανώς την ενοχλεί. Είναι λυπηρό διότι δείχνει ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς «χρώματα», χωρίς διχασμούς και χωρίς κομματικά στεγανά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει σύνθεση απόψεων, σύμπνοια και συνεργασία για το κοινό όραμα και τα κοινά πρόβλημα. Προφανώς και δεν μπορεί να αντιληφθεί, ή δεν θέλει γιατί απαιτείται γενναιοψυχία, ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Δημάρχου δεν είναι το κολοσσιαίο δημοτικό έργο των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κυριολεκτικά αλλάξει την περιοχή αλλά είναι η πλατιά κοινωνική συμμαχία που έχει διαμορφωθεί στον τόπο μας και αποτελεί αυτοδιοικητικό πρότυπο για ολόκληρη την Χώρα. Άλλωστε δεν είναι
τυχαία και η εκλογική επίδοση του 92% και μάλιστα με πανελλαδική πρωτιά ανάμεσα σε δύο συνδυασμούς.
Για την αποκατάσταση όμως της αλήθειας θα αναφέρουμε για άλλη μια φορά αναλυτικά τα στοιχεία και τις ενέργειες που ακολούθησε ο Δήμος στο φλέγον ζήτημα του Παλίγκρεμνου:
– Με την υπ’ αρίθμ. 187/16-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΙΩ6Τ-ΘΜΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου, η οποία θα συνίσταται στην σύνταξη Ειδικής Έκθεσης για το χαρακτηρισμό της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου ως Προστατευόμενου Τοπίου ή Προστατευόμενου Φυσικού Σχηματισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν.3937/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4685/2020.
– Στις 18-05-2022 απεστάλη το με αρ. εσωτ. πρωτ. 6341/18-05-2022 έγγραφο στον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ε. Μπακογιάννη, με το οποίο ενημερώνουμε ότι έχουν
ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες στη θέση «Παλίγκρεμνος», οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλη αντίδραση σε πολίτες και φορείς του Ρεθύμνου και όχι μόνο, καθώς υπάρχει έντονη αλλοίωση του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Στο ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι έγκαιρα –πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας- στο πλαίσιο της έγκρισης της μελέτης από το Κεντρικό ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ είχε επισημανθεί ο κίνδυνος από μία επέμβαση στο συγκεκριμένο μνημείο, λόγω της ανέγερσης του συγκεκριμένου τουριστικού καταλύματος και ζητείται να κηρυχθεί ο συγκεκριμένος βράχος ως προστατευόμενο μνημείο και να ανασταλεί η εκδοθείσα άδεια.
– Με την υπ’ αρίθμ. 206/01-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ι89Ω6Τ-ΜΞΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το σχέδιο της προαναφερθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου
Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου.
– Στις 02-06-2022 σε απάντηση του ανωτέρω 6341/2022 εγγράφου του Δήμου, η Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος αποστέλλει το με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/56055/2127/02-06-2022 έγγραφο, όπου αναφέρει ότι με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξικής μελέτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, μπορεί να αναστείλει την χορήγηση οικοδομικών αδειών και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής
– Στις 13-07-2022, και αφού ελήφθη η προβλεπόμενη εκ του Νόμου έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 22SYMV010925144 2022-07-13.
– Στις 14-07-2022 απεστάλη από τον Δήμο το με αρ. εσωτ. πρωτ. 9315/14-07-2022 έγγραφο στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας (με κοινοποίηση: στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος &Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά και τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ε. Μπακογιάννη), με το οποίο αποστέλλουμε την υπ’ αρίθμ. 206/2022 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου και την καθαυτή Προγραμματική Σύμβαση για να αναστείλει τις οικοδομικές εργασίες.
Πλέον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει τον λόγο γα την έκδοση ΦΕΚ περί αναστολής των οικοδομικών εργασιών για δύο (2) χρόνια, χρόνος απαραίτητος για την ολοκλήρωση τουχαρακτηρισμού της περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού
Σχετικά με τα ερωτήματα στα οποία αναφέρετε η ανακοίνωση οι απαντήσεις είναι προφανείς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Δήμος όχι μόνο δεν κωλυσιεργεί τις διαδικασίες για την θεσμοθέτηση του καθεστώτος προστασίας του Παλίγκρεμνου αλλά έχει προχωρήσει τάχιστα στις προβλεπόμενες διαδικασίας, παρά τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένης και της Προγραμματικής Σύμβασης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την σύνταξη μελέτης η οποία αμέσως μόλις ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για την ενημέρωση των δημοτών και η οποία θα αποτελεί οδηγό για τις μελλοντικές ενέργειες.
Η προστασία του τεράστιου φυσικού πλούτου του τόπου αποτελεί βασική πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Απαράβατος κανόνας είναι η διατήρηση και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος χωρίς εκπτώσεις σε επενδυτικές δραστηριότητες. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οδηγός σε όλες τις δράσεις και τα έργα του Δήμου ενώ το στρατηγικό σχέδιο το οποίο διαμορφώνεται για την επόμενη δημοτική περίοδο θα αφορά ένα σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης συνδεδεμένο με το σεβασμό, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου για την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους Δημότες.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!