Αναζητούνται ευθύνες για την μη μεταφορά των αποθεματικών του Δ. Ρόδου στην ΤτΕ!

Πολιτική «θύελλα» αναμένεται να προκαλέσει στην προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου η απόφαση της δημοτικής αρχής, να φέρει προς συζήτηση, το θέμα της αναζήτησης ευθυνών, για την μη μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνακόλουθα την απώλεια σημαντικών εσόδων από την διαφορά του επιτοκίου, που θα ελάμβανε σε σχέση με αυτό που έχει εξασφαλίσει από συστημικές τράπεζες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει εισαχθεί συγκεκριμένα προς συζήτηση το ακόλουθο θέμα:

«Μη συμμόρφωση του Δήμου Ρόδου με την από 20.5.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 41 Α’) που κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ 43 Α) ,την υπ’ αρίθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την Αριθμ. οικ. 2/ 6748 /ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104 Β) Απόφ. Ανπλ. Υπουργού Οικονομικών, την υπ’Αριθμ 2/54366/ΔΛΤΠ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680 Β) Απόφ. Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, το με α.π. 68335/3.10.2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών,για την μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μέσο επιτόκιο καταθέσεων 3,2%, έναντι επιτοκίου 0,25% από δύο Τράπεζες, και 1,40% από άλλες δύο συστημικές.
Εντέλλονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, ασκώντας όλα τα κατά τον Νόμο μέσα, για να συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλείψεις τους, στην απώλεια εσόδων ύψους περισσοτέρων από περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000 €), στερώντας στους δημότες της Ρόδου έσοδα, έργα και ανάπτυξη στο νησί μας».
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη, είχε παραταθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων, όπως και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) σε ειδικό λογαριασμό.
Οι δήμοι ήλπιζαν ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης το θέμα επρόκειτο να διευθετηθεί για να διαπιστώσουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο, που απέστειλε την 3η Οκτωβρίου 2019 ο υπουργός κ. Π. Θεοδωρικάκος, εμμένει στην υλοποίηση του σχεδίου.
Δεν πρόκειται για μία καινούργια εξέλιξη, καθώς εδράζεται στο έτος 2015, ωστόσο πλέον καλούνται και όσοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό, να το πράξουν.
Οι προθεσμίες που ισχύουν ως προς την ως άνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες:
• Εως 01.11.2019, καθίσταται υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).
• Εως 01.12.2019, καθίσταται υποχρεωτική η μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
• Από 01.10.2019 η καταβολή της επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε.
Τον Οκτώβριο 2017 ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, είχε καταστήσει σαφές με επιστολή του, πως δεν πρόκειται οι Δήμοι του Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε επιστολή του προς τον υπουργό Ε. Τσακαλώτο είχε αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.: οικ.2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή για τους ακόλουθους λόγους:
• Πλήττεται ευθέως η ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των ΟΤΑ, αφού χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός έργων και παρεμβάσεων.
• Θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών τους.
• Δημιουργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των νησιωτικών δήμων.
• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλη περικοπή πόρων. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν περικοπεί πάνω από 60%, ενώ της έχουν αφαιρεθεί θεσμοθετημένοι πόροι που μέχρι πρότινος της ανήκαν, με αποτέλεσμα η λειτουργτία των υπηρεσιών της, να είναι οριακή, (αναλώσιμα, καύσιμα, μηχανολογικές προμήθειες, κλπ).
Για όλους τους ανωτέρω λόγους συντασσόμεθα απολύτως με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να μην κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιθέτως είναι πάντα έτοιμη να συμβάλλει υπεύθυνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, εάν της δοθούν αρμοδιότητες και η δυνατότητα να αξιοποιήσει τα χρήματά της με αναπτυξιακά κριτήρια».
Τον Ιούνιο του 2015 είχε ομοίως καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπακούσει στην εντολή για την μεταφορά των αποθεματικών του Δήμου Ρόδου στην Τράπεζα της Ελλάδος, εμμένοντας στα όσα είχε ήδη διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Ο κ. Χατζηδιάκος είχε παραλάβει συγκεκριμένα την 16η Ιουνίου 2015 την ακόλουθη επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

«Αξιότιμοι κ.κ. δήμαρχοι/ περιφερειάρχες

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.
Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους.
Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεση μας – ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ».

Σε απάντησή του στο Υπουργείο, ο πρώην δήμαρχος Ρόδου καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχουν αποθεματικά στον Δήμο Ρόδου και τα διαθέσιμά του αφορούν μόνο σε έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και φόρους, ενώ τονίζει ότι συμπλέει με τα όσα έχει αποφασίσει η ΚΕΔΕ.

Δικαιολογώντας την άρνησή της, η ΚΕΔΕ επεσήμανε, πως οι Δήμοι ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας, καθώς η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών έχει επιδεινώσει την ήδη κακή οικονομική τους κατάσταση.

«Η αυτοδιοίκηση δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει σήμερα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και μελλοντικά του αναπτυξιακού πακέτου Γιούνκερ, με δεδομένη την τραγική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.
Μάλιστα, τονίζει ότι «η κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον της χώρας και του λαού μας».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!