Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών στο Δήμο Τρίπολης-Ημερομηνίες και απαραίτητα δικαιολογητικά

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, καθορίστηκε το χρονικό διάστημα από 20-10 έως 11-11-2014, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ανανεωθούν οι Επαγγελματικές Άδειες Πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου. Οι υπάρχουσες Άδειες ισχύουν μέχρι 31 Οκτωβρίου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
4. Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών ετών
5. Βεβαίωση Άσκησης Δραστηριοτήτων απ’ το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
6. Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και
8. Την ισχύουσα επαγγελματική άδεια πωλητή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Τρίπολης, διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης (Νέο Δημαρχείο), στην Τρίπολη. Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι κ.κ. Δέμου Κωνσταντίνα και Μπενόπουλος Δημήτρης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2713-610416 και 2713-600482

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


Αφήστε μια απάντηση