Αγριεύουν τα πραγματα με την απεργία στις εκλογές – Εξώδικο ΠΟΕ-ΟΤΑ σε Χαρδούβελη, Θεοχαρίδη

Εξώδικη διαμαρτυρία κατά του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και του υπουργού Εσωτερικών Μιχάλη Θεοχαρίδη απέστειλε η ΠΟΕ- ΟΤΑ δηλώνοντας ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου, καθώς δεν τους έχει ακόμα καταβληθεί το εκλογικό επίδομα των εκλογών του περασμένου Μαΐου.

Στην εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρεται πως σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, η απεργία- αποχή που αφορά κάθε εργασία σχετιζόμενη με την προετοιμασία, διεξαγωγή και αποστολή των αποτελεσμάτων των εκλογικών διαδικασιών, θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, το εξώδικο που απέστειλε η ΠΟΕ- ΟΤΑ είναι το εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ –

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου αριθμός 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:

  1. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 27.
  2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) (δια του Προέδρου αυτής), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου, αριθμός 8, με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

*******

Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί στο σύνολό τους σχεδόν τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού της χώρας.

ΙΙ. Όπως έχετε ενημερωθεί, παρά την παρέλευση ενός περίπου έτους από την διενέργεια των Ευρωεκλογών και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών του Μαΐου 2014 μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, παρά το γεγονός, ότι αυτοί φέρουν το κεντρικό βάρος για την διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών. Παράλληλα, σε μερικούς Δήμους οφείλεται ακόμα η εκλογική αποζημίωση από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012, αν και έχουν παρέλθει σχεδόν τρία έτη από την διενέργειά τους.

Για τις εν λόγω οφειλές έχουμε πολλάκις ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και μάλιστα όλως προσφάτως στις 7 Νοεμβρίου 2014, ενώ μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχάλη Θεοχαρίδη, ζητώντας την άμεση καταβολή των οφειλομένων, χωρίς δυστυχώς να λάβουμε συγκεκριμένες εγγυήσεις εκ μέρους του.

Γενικόλογες ήταν ομοίως και οι δεσμεύσεις του κυρίου Υπουργού για αύξηση της εκλογικής αποζημίωσης για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που μοναδικό σκοπό έχει να κλείσει την ψαλίδα μεταξύ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των εργαζομένων σε άλλους κλάδους. Ενδεικτικά σημειώνεται, ότι η αποζημίωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2014, ορίστηκε στο ποσό των 223,00 ευρώ μικτά, την ιδία στιγμή, που η εκλογική αποζημίωση για το Προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών κυμαίνονταν από 2.850,00 ευρώ μέχρι και 3.350,00 ευρώ, για το προσωπικό των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων ανέρχονταν στο ποσό των 2.500,00 ευρώ, για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο ποσό των 500,00 ευρώ και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολούμενων στο ποσό των 450,00 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. με το από 7-1-2015 Δελτίο Τύπου της γνωστοποίησε, ότι απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, τονίζοντας ότι με ευθύνη των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα δεκάδες Δήμοι να αδυνατούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενους την εκλογική αποζημίωση, που οφείλεται από τις εκλογές του Μαΐου 2014. Επιπροσθέτως, το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 43090/2014/2-1-2015 έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του ιδίου Υπουργείου, έθεσε τα προβλήματα, που οφείλονται καθαρά σε αυθαίρετες ερμηνείες, στις οποίες προβαίνουν οι υπηρεσίες του ως άνω Υπουργείου και ζήτησε την επίλυσή τους.

ΙΙΙ. Μετά ταύτα και δεδομένου, ότι ακόμα ουδεμία λύση δεν έχει εξευρεθεί, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, που έχουμε καταβάλλει, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεδρίασή της την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 αποφάσισε την Απεργία-Αποχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από κάθε εργασία που αφορά στην εκλογική διαδικασία διεκδικώντας την άμεση καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των προγενέστερων εκλογικών διαδικασιών. Η Απεργία-Αποχή αφορά κάθε εργασία σχετιζόμενη με την προετοιμασία, διεξαγωγή και αποστολή των αποτελεσμάτων των εκλογικών διαδικασιών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (όλως ενδεικτικώς, προετοιμασία εκλογικών κέντρων, μεταφορά και φύλαξη του εκλογικού υλικού, μεταφορά-στήσιμο καλπών, παραβάν, μεταφορά ψηφοδελτίων, μεταφορά εκλογικών αποτελεσμάτων, καθαριότητα χώρων, τροφοδοσία, εκλογικές επιτροπές, Δημοτολόγια και Κ.Ε.Π. για έκδοση πιστοποιητικών, φύλαξη εκλογικών κέντρων κ.λπ.).

Η απεργιακή κινητοποίηση εκκινεί από την λήψη της παρούσας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας, καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργούνται οι σχετικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, καθώς και όσους κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                         Γιάννης Τσούνης»

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΠΙΔΟΜΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!