Με 91 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ της Αθήνας (ημερήσια διάταξη)

Στις 26 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας (20η Συνεδρίαση) με 91 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ