70 εποχικοί υπάλληλοι στον Δήμο Δέλτα

Με 70 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί άμεσα ο Δήμος Δέλτα στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Μηχανολόγος Οχημάτων 1, ∆Ε Χειριστές αγροτικού ελκυστήρα 2, ∆Ε Τεχνίτες οχηµάτων 3, ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3, ∆Ε Οδηγών φορτηγών (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3, ∆Ε Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήµατος (καλαθοφόρου) 2, ∆Ε Χειριστής Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB) 2, ∆Ε Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι 2, ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων 22, ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας 30.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας 2313300502 και 2313300546).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!