Με 68 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Πάτρας - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
23
Οκτώβριος
Back

Με 68 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Πάτρας

Την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το ΔΣ Πάτρας με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση, εκ μέρους του κ. Δημάρχου, για το εργατικό ατύχημα του εργαζόμενου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 2. Έγκριση της αριθ. 20/2017 μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 1.550.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 3. Έγκριση της αριθ. 24/2017 μελέτης του έργου «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης, στην οδό Δαμασκηνού», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 5. Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος, για την ανάθεση, μετά από διαπραγμάτευση, της προμήθειας των υπολειπόμενων οικοδομικών υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄), για τις Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων και Δ. Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 6. Έγκριση της αριθ. 254/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Έγκριση της αριθ. 257/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 8. Έγκριση της αριθ. 82/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στις Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα, χρήσεως οικον. έτους 2016 του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος ΔΣ).
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος ΔΣ).
 11. Διέλευση Σιδηροδρομικής Γραμμής (εισηγητής: κ. Π. Στάμος- Αντ/ρχος)
 12. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 755/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Κατάταξη Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το νέο Αθλητικό Νόμο 4479/2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Παραχώρηση χώρου Σχολικού Συγκροτήματος (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Περιφράξεις οδών κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντηρήσεις αύλειων χώρων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δ. Παραλίας, Βραχναιΐκων, Μεσσάτιδας» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Έγκριση της υπηρεσίας και δαπάνης (ψήφιση) σχετικής πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υπηρεσία δημιουργίας ενημερωτικού υλικού (φωτορεαλιστικές απεικονίσεις), για τις αναπλάσεις που σχεδιάζει ο Δήμος στο Ιστορικό Κέντρο (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 24. Έγκριση της προμήθειας – υπηρεσίας & δαπάνης και διάθεσης (ψήφιση) σχετικής πίστωσης ποσού 3.571,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου Πατρέων, με κωδικό ΟΠΣ 5007664 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση- Αντιστήριξη τμήματος οδού, στον οικισμό Πλατανίου, με συρματοκιβώτια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 28. Ορισμός Γραμματέα και Οικονομικού Διαχειριστή του κληροδοτήματος Γεωργίου Οικονομόπουλου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 29. Λήψη απόφασης περί κήρυξης οικογενειακών τάφων, ως αδέσποτων, στο Α΄ Κοιμητήριο (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 30. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, στους κατοίκους των περιοχών Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Π. Κουλουμπής) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 32. Διαγραφή (ολική) ποσού (Α. Ακτύπη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (Ν. Βούλγαρη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Γαλάντια) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής (Α. Γκότσης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή (μερική)- Διόρθωση ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Δ. Δαρσινού) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (ΔΕΗ Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Π. Δημοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής (Ι. Δρίτσας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Α. Έρδα) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Ευσταθίου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ZLATONOVA VESNA) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή ποσού (Γ. Καλαντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Καλαντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Κανελλάκη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής (Δ. Κάραλης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή (μερική)- Διόρθωση ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Χ. Κορδογιάννη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής (Ν. Κοσμάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Κουλούρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή οφειλής (Γ. Κουρλιούρου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Διαγραφή οφειλής (Δ. Κρίκος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Λάτσης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Διαγραφή οφειλής (Γ. Μπίρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 54. Διαγραφή οφειλής (Ε. Μπούσιας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 55. Διαγραφή οφειλής (Α. Νικολετάτου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 56. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Ξενούλης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 57. Διαγραφή οφειλής (Ζ. Παπαβασιλείου- Γαλανοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 58. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αριάδνη- Πηνελόπη Παπαδοπούλου) (ποσό 64,35€) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 59. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αριάδνη- Πηνελόπη Παπαδοπούλου) (ποσό 36,14€) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 60. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Παπαδόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 61. Διαγραφή οφειλής (Ε. Παπαπαναγιώτου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 62. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Πραπόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 63. Διαγραφή οφειλής (Ι. Ρούδας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 64. Διαγραφή οφειλής (Ν. Σπαθής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 65. Διαγραφή οφειλής (Κ. Τριχοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 66. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Τσιλιγιάννης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 67. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Χρήστου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 68. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Χρόνης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!